Foto: Aarhus Havn

Foto: Aarhus Havn

Ny undersøgelse:

Erhvervet er blevet gladere for Aarhus Kommune

Aarhus rykker otte pladser frem på liste over kommunernes erhvervsklima. Nabokommuner er stadig langt foran

Erhvervsklimaet i Aarhus Kommune er blevet bedre det seneste år, hvis man skal tro Dansk Industris (DI) årlige undersøgelse af erhvervsklimaet i de danske kommuner.

Ifølge den får Aarhus sin bedste placering i fem år og rykker otte pladser frem fra en 77. plads til en 69. plads blandt de 93 målte kommuner.

300 aarhusianske virksomheder har svaret på undersøgelsen.

"Det er en fin anerkendelse af det store arbejde, der bliver gjort i Aarhus Kommune. Jeg oplever selv i min kontakt med kommunen stor opmærksomhed og interesse for at skabe de bedste rammer for at drive og udvikle virksomheder," siger Anders Strange, formand for DI Østjylland, i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen viser dog også, at Aarhus får markant baghjul af de mindre nabokommuner - Skanderborg (11.plads), Favrskov (17. plads), Odder (18. plads) og Syddjurs (42. plads).

Ifølge DI synes virksomhederne, at kommunen er god til at tiltrække nye borgere og virksomheder.

Statistikkerne bekræfter også, at der bliver startet mange nye virksomheder, og at indbyggertilflytningen til Aarhus er blandt landets højeste. Virksomhederne savner dog især en bedre infrastruktur i kommunen.

"Flere borgere og flere virksomheder er med til at skabe fremgang og vækst. Men vækst giver også udfordringer, og virksomhedernes altoverskyggende opfordring til kommunen er at gøre mere på infrastruktur- og transportområdet," siger Anders Strange, som dog noterer sig, at udvidelse af Viborgvej og etablering af Bering-Bedervejen er i gang.

Marselistunnel og bedre sagsbehandling

Han slår fast, at en Marselistunnel har topprioritet hos for DI.

"I takt med at vi bliver flere i kommunen stiger trængslen, og det stiller krav til udbygning af vej- og transportsystemer. Og der er da også gode tiltag på vej. En Marselis-forbindelse har længe været på tegnebrættet, men er jo ramt af det nationale anlægsloft, så vi mangler fortsat, at projektet bliver realiseret. Derfor håber jeg på virksomhedernes vegne, at de mange gode visioner snart bliver til virkelighed," siger Anders Strange.

Det kommunale vejnet i Aarhus bliver vurderet en anelse bedre i år, men ligger stadig i bunden blandt landets kommuner, og den østjyske formand efterlyser realiseringen af infrastrukturprojekter, der får Aarhus til at hænge bedre sammen med resten af landet – og resten af verden.

"Når vi ved, at ti procent af Danmarks samlede eksport går ud af Aarhus havn, er det jo vigtigt med gode vejforbindelser – ikke bare til og fra havnen, men også til det samlede motorvejsnet," forklarer Anders Strange.

Undersøgelsen viser også, at Aarhus er helt i bund, når virksomhederne skal vurdere kommunens sagsbehandling.

Den aarhusianske sagsbehandling er ifølge virksomhederne udfordret. Den går fra en samlet 73.-plads til en 88.-plads i årets måling.

"Her opfordrer vi kommunen til at lægge sig i selen."

dp

Publiceret 10 September 2019 09:16