Foto: Aarhus Letbane

Foto: Aarhus Letbane

Letbanen er langt fra de forventede passagertal

De første valide passagertal for letbanen viser, at der i 1. kvartal 2019 kørte godt 1 mio. passagerer med letbanen

Af
Marie-Louise Andersen og Jørgen Rye

JP Aarhus

9 mio. passagerer.

Så mange estimerede Midttrafik i 2017, at der på et år ville køre med letbanen, når den efter en periode med stabil drift var kørt ind. Det fremgår bl.a. af et notat fra 2017 udarbejdet af Aarhus Kommunes Teknik- og Miljøafdeling som svar på en række spørgsmål fra Venstre.

Men det er ikke længere realistisk at nå de passagertal, lyder det nu fra Midttrafiks planchef, Ole Sørensen.

»De 9 mio. er nok ikke realistisk at nå i løbet af de der to-tre år,« siger han til JP Aarhus.

»I den økonomiske vurdering regnede vi med, at der ville være en indkøringsperiode på 2-3 år, hvor folk lige skulle vænne sig til at bruge letbanen igen. Desværre er det sådan, at vi ikke er i stabil drift endnu.«

Men det er vanskeligt at vurdere, hvordan tallene udvikler sig, understreger han og påpeger, at Grenaabanen først skal med i statistikken.

Der skal flere linjer med

Nye tal fra Midttrafik viser, at der i 1. kvartal af 2019 kørte 1,15 mio. passagerer med letbanen. Det svarer til ca. 4,6 mio. passagerer årligt på den indre strækning og Odderbanen. Dertil kommer Grenaabanen, der først begyndte at køre 30. april. Midttrafik arbejder i øjeblikket på tallene for 2. kvartal, men før nærbanen lukkede, kørte Grenaabanen med ca. 1,4. mio. passagerer på et år.

»Det skulle vi i hvert fald op på, gerne højere« siger Ole Sørensen.

Så skal Grenaabanen isoleret set levere knap 5. mio. passagerer for at komme op på de 9 mio. passagerer?

»Nej, det kommer den slet ikke til. Min vurdering vil være, at den med stabil drift relativt hurtigt vil opnå samme passagertal på Grenaabanen, som lige før, den lukkede. På Odderbanen ser det ud til, at vi allerede i 1. kvartal i år var over niveauet fra før lukningen.«

Det vil samlet give 6 mio. passagerer årligt, og altså 3 mio. færre passagerer end det estimerede passagertal på 9 mio.

Politisk ordfører Anders Winnerskjold (S) mener, at det er for tidligt at konkludere på passagertallene:

»Vi tror på, at letbanen skal i fuld drift, før man kan evaluere på tallene, og det er den ikke endnu. Der mangler halvtimesdrift til Grenaa, og der skal desuden være flere linjer, før man kan få det fulde udbytte af letbanen.«

En ny analyse af letbanen og den øvrige kollektive trafik lavet af Aarhus Kommune viser, at kommunens årlige bidrag til letbanen på ca. 43 mio. kr. skal hæves til 79 mio kr. fra næste år på grund af øgede udgifter og faldende indtægter.

Bünyamin Simsek (V), teknisk rådmand, konkluderer, at Aarhus ikke skal have mere letbane.

»Letbanens omkostninger har i den grad været med til at udhule busserne. De nye penge, vi har til kollektiv trafik, skal gå til anden kollektiv trafik end letbane.«

Publiceret 09 September 2019 09:55