En leder på Aarhus Universitet er blevet fyret efter skandale om omstridt oksekøds-rapport. Foto:

En leder på Aarhus Universitet er blevet fyret efter skandale om omstridt oksekøds-rapport. Foto: Lars Kruse

Aarhus Universitet fyrer institutleder efter skandale-rapport

Rektoren på Aarhus Universitet vil have undersøgt rapport "til bunds og drage de nødvendige konsekvenser"

Af
Danni Paulsen

Skandalen vedrørende en rapport fra Aarhus Universitet har nu haft alvorlige konsekvenser for en medarbejder.

Erik Steen Kristensen, leder af Institut for Agroøkologi, har ifølge universitetet efter aftale valgt at trække sig fra posten som institutleder og forlader Aarhus Universitet, oplyses det på AU's hjemmeside.

Rektor Brian Bech Nielsen har nu bedt fakultetet Science and Technology om at undersøge sagen om rapporten "Okse- og kalvekøds klimapåvirkning" til bunds og drage de nødvendige konsekvenser, lyder det fra universitetet.

"Undersøgelsen er ikke tilendebragt, men selv om vi afventer den, er der ingen tvivl om, hvor hovedansvaret for at sikre uafhængighed og armslængde i rapporten ligger," konstaterer rektoren.

Landbruget skrev med

Historien om den omstridte rapport, der blev udgivet i juni, startede, da DR 8. august på baggrund af rapporten skrev artiklen "Alkohol, kaffe og slik er større klimasyndere end oksekød". Artiklen affødte en heftig debat, da mange mente, at der ikke var belæg for den konklusion.

Information gik efterfølgende ind i sagen og fik flere eksperter til at fastslå, at rapporten var så fejlbehæftet, at den nærmest var ubrugelig.

Rapporten viste sig at være bestilt og betalt af Kvægafgiftsfonden, og samtidig havde Danish Crown og interesseorganisationen Landbrug og Fødevarer været en del af projektets styregruppe. Tre parter, der har en klar interesse i at nedtone graden af oksekøds klimaaftryk.

Forskerne bag rapporten fastholdt, at rapporten var uvildig, og at landbruget ikke havde haft indflydelse, men Information kunne afsløre, at parterne havde været dybt involveret og sågar fik lov til at skrive hele passager i rapporten. Alligevel endte Aarhus Universitet med at stå som afsender.

Sagen er med til at kompromittere og skabe usikkerhed om så vigtige grundpiller i forskningsmiljøet som uafhængig forskning, armslængdeprincip og objektivitet. I bund og grund skader den Aarhus Universitets troværdighed, der ellers bør være uanfægtelig.

"Vi har begået fejl"

DR trak artiklen tilbage, og Aarhus Universitet trak rapporten tilbage.

"Vi kan ikke leve med at sådanne forhold skaber tvivl i offentligheden om universitetets integritet, og der vil nu blive strammet op på procedurerne," sagde Niels Halberg, direktør for DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, der står bag rapporten og hører under Aarhus Universitet.

Og nu har skandalen altså også kostet en institutleder jobbet.

For medarbejdere vil der blive afholdt obligatoriske kurser i universitetets retningslinjer for god forskningsskik, god formidlingspraksis og god praksis for samarbejde med eksterne parter, oplyser universitetet, og rektoren har krævet, at alle DCA-rapportet lavet i samarbejde med erhverv eller interesseorganisationer de seneste fem år skal gennemgåes.

"Der er ingen tvivl om, at vi har begået fejl. Vores kvalitetsprocedurer har ikke sikret uafhængigheden og armslængden i dette tilfælde. Der må ikke kunne rejses tvivl om troværdigheden af DCA’s rapporter og den forskning, som rapporterne formidler," siger Niels Halberg.

Publiceret 04 September 2019 10:56