Præsteklumme: Tradition og fornyelse

Af
sognepræst i Trige-Ølsted-Spørring kirker

Juma Nellemann Kruse

præsteklumme Jeg spekulerer jævnlig over forholdet mellem tradition og fornyelse i folkekirken. Lige fra en bestræbelse på at bruge salmer fra for eksempel salmebogen '100 salmer,' som kan siges at repræsentere fornyelsen. Til helt nye måder at holde ”alternative” gudstjenester på (for eksempel planlægger jeg/vi en løbegudstjeneste i Ebeltoft til oktober). Og i tillæg hertil, overvejelser over selve højmessen, søndagens formiddagsgudstjeneste. Skal den mon gøres mere forståelig? Skal dåbs- og nadverritualet? Når vi tænker tradition, må vi jo også huske, at nuværende gudstjenesteordning ikke er ældre end 1992, hvor nuværende ritualbog blev autoriseret. Hvad kirkegængerne i de enkelte kirker sikkert ikke altid er opmærksom på, så er der faktisk mere end et nadverritual til højmessen, og kommer man i samme kirke, hører man sjældent (aldrig?) mere end en version.

Nadverbønnen slutter dog som hovedregel ens. Blot for at sige, at der også er variationer i dag, og gudstjenestelivet bliver næppe fattigere af, at der kommer en eller to nye muligheder til. Hvis det altså er sådan, det ender, hvis/når vi om et par års tid får revideret ritualbogen. Tillad mig her at komme med et (udkast til et) forslag til ny nadverbøn, som delvis bygger på den gamle ”grundbøn”: ”Du korsfæstede og opstandne Herre og frelser. Vi beder i dit navn. Vi beder om, at du er tilstede i blandt os med al din kærligheds rigdom! Vi beder om, at vi må modtage dit legeme og dit blod i skikkelse af brød og vin, så vi husker dit sidste måltid, den nat du blev forrådt. Vi beder om din tilgivelse, som de fejlbarlige mennesker vi er, lige som dine disciple. Lad din nåde gennemsyre hele vores liv, så vi i vores hjerte kan lære at acceptere, at vi er accepteret af dig, vor Gud. Lad dit nærvær vokse i os, så vi, som de mennesker vi er, har blik for den næste, der trænger vores hjælp, så vi sammen er og bliver et stort kærlighedens fællesskab. Både her og i evigheden. Amen”.

Publiceret 25 August 2019 06:30