Sådan ser området ved Lystrup Enge ud i dag.

Sådan ser området ved Lystrup Enge ud i dag.

Tidligere stadion-område ryddet og åbnet op

Lystrup Enge har fået den sidste overhaling med træfældning. Uvist, hvad området skal bruges til fremover

Af
Kim Skovrup Andersen

I '8520 Lystrup' Facebook-gruppen har der huseret en undren, der lyder sådan: "Er der nogen der ved, hvad der er gang i ved de gamle fodboldbaner"?

Spørgsmålet er stillet, fordi der ligger et hav af nedlagte træer ved det tidligere stadion ved Lystrup Enge på Lystrupvej 196. Det har fået folk til at spørge, om der er planer for området.

Området var ellers ved at udvikle sig til at blive Lystrups næste skamplet i stil med den tidligere plastikfabrik, som stod tom i mange år, inden bygningerne blev revet ned.

Så lang tid gik der ikke, før Lystrup IF's klubhus og tilhørende bygninger blev fjernet af kommunen. Men inden da var området ved at udvikle sig til en losseplads, hvor folk var begyndt at smide affald.

Forleden kunne Lokalavisens udsendte ved selvsyn konstatere, at der ikke længere er affald. De mange træer er hovedsageligt blevet fældet på grund af sikkerhed, forklarer Jakob Helmer Nielsen, der er Skov- og Landskabsingeniør i kommunens Sport og Fritidsforvaltning.

"Det er korrekt, at der har været aktivitet omkring Lystrupvej 196. Af hensyn til højspændingsledningerne har vi måtte fælde en stor del af træerne på arealet. Vi har brugt ret mange ressourcer på løbende at rydde op derude, og vi fik ofte henvendelser fra borgere, der kan fortælle om, at der ligger affald. Det kan man godt undre sig over, når genbrugsstationen ligger lige ved siden af. Vi håber på, det kan undgås, når nu vi har åbnet området mere op, og det er blevet mere synligt ude fra vejen. Det kan forhåbentlig afskrække folk fra at køre derned og læsse ting af," siger Jakob Helmer Nielsen, der oplyser, at selve klubhuset blev fjernet i sommeren 2017.

Der er kun lysmaster og en mur tilbage fra det gamle Lystrup Stadion.

Der er kun lysmaster og en mur tilbage fra det gamle Lystrup Stadion.

Han oplyser også, at træerne bliver fliset på et tidspunkt, og at det endnu er uafklaret, hvad området skal bruges til fremadrettet.

Det er kun en mur, hvor der står Lystrup IF på og lysmaster, som vidner om, at der engang har været fodbold-stadion. Et område, der ikke egnede sig specielt godt til fodbold, fordi det er et vådområde.

Spørger man fællesrådsformand for Lystrup-Elsted-Elev, Flemming Larsen, er der ingen specielle ønsker derfra:

"Det har været drøftet i lange tider, hvad det skulle bruges til. På et tidspunkt var der snak om en sø, og vi blev spurgt, om der kunne være nogle forskellige former for idræt dernede, men det er vanskeligt, når det er et vådområde. Det gør jo ikke noget, at der er nogle områder, hvor der ikke skal graves og bygges. Det er fornuftigt nok. Jeg ved, at modelflyveklubben holder til dernede, og at der er planer om at arrangere DM i droneflyvning i starten af september," siger Flemming Larsen.

Flemming Larsen, formand for fællesråd i Lystrup.

Flemming Larsen, formand for fællesråd i Lystrup.

Publiceret 21 August 2019 10:00