Det er på stykket her hvor Gl. Horsensvej og Landevejen krydser at spøgelsesbilister for tidligt er drejer til venstre og ikke kommer helt over på den anden side af midterhellen.

Det er på stykket her hvor Gl. Horsensvej og Landevejen krydser at spøgelsesbilister for tidligt er drejer til venstre og ikke kommer helt over på den anden side af midterhellen. Foto: Kim Skovrup Andersen

Ny vejafmærkning skal stoppe spøgelsesbilister i Solbjerg

Der kommer retnings- og ledelinjer ved Gl. Horsensvej og Solbjerg Søvej

Af
Anders Michaelsen

TRAFIK Mange Solbjerg-borgere har på Facebook meldt om spøgelsesbilister på den to gange tosporet Gl. Horsensvej mod Solbjerg, som vi også tidligere har skrevet om her i avisen. I Teknik og Miljø i Aarhus Kommune har man også modtaget flere henvendelser fra borgere og fællesråd om bilister, der kører mod trafikken på vejen ved Solbjerg.

Nu kommer der så retnings- og ledelinjer i asfalten, som man måske også kender det fra kryds i byen.

"Det, som vi har snakket med politiet om, og som vi også er kommet frem til, er at lave nogle ligeud-retningspile, som man normalt kun bruger i kryds i byen. Så man på de to spor ligeud ret tydeligt kan se, hvad retning trafikken går," siger Magnus Vilstrup Andersen, projektleder i Teknik og Miljøs afdeling Vejanlæg og Bydesign og tilføjer:

"Det andet, vi også gør, er, at vi laver nogle stiplede ledelinjer med en meters mellemrum, som skal hjælpe de venstresvingende bilister helt over på den anden side af midterhellen og i den rigtige retning," siger han.

For en sikkerheds skyld har man også valgt at lave ledelinjer på den modsatte side af vejen ved Solbjerg Søvej.

Ingen rundkørsel eller lyskryds

Der har fra borgere været et ønske om at gøre krydset til et lyskryds eller lave en rundkørsel, som en løsning på de vildfarende trafikanter. Men det har man ikke vurderet nødvendigt hos kommunen.

"I den type kryds ude på åben landevej laver man normalt ikke signalregulering, og en rundkørsel tror jeg heller ikke nødvendigvis er den rigtige løsning, fordi der er så meget trafik," siger Magnus Vilstrup Andersen.

Projektlederen regner dog også med, at tiltaget med retnings- og ledelinjer burde være tilstrækkeligt.

"Vi prøver det her, og jeg er ret sikker på, at det kommer til at virke," fastslår projektlederen.

Tilfreds med hurtig handling

Solbjerg Fællesråd er nogen af dem, der har henvendt sig til kommunen, og her er man umiddelbart tilfreds med den hurtige reaktion.

"Det her er det, der kan lade sig gøre hurtigt for de anlægsmidler, der er. Vi er tilfredse med en hurtig indsats, i forhold til hvad der kunne være alternativet. Hvis man skal lave en rundkørsel eller trafikkryds, så kræver det nok nogle budgetforhandlinger og nogle anlægsbevillinger, og det er nok noget, som ikke bliver lavet indenfor de første tre-fire år," siger Brian Jonassen formand i Solbjerg Fællesråd.

Hos Aarhus Kommune har man tidligere prøvet sig med klassiske blå skilte med pile på for at guide bilister over i den rigtig vejbane, men blev ved med at modtage henvendelser. Efterfølgende rådførte man sig hos kollegaer i Vejdirektoratet, hvilket resulterede i, at man i foråret prøvede at omplacere de vejvisningsskilte, der stod ude i midterhellen og som for eksempel viser, hvilken retning, der er mod Odder. De skilte prøvede man - uden den ønskede succes - at rykke fra midterhellen og over i den modsatte rabat, for at få bilister til at orientere sig helt over på den anden side og dermed undgå at dreje for tidligt.

Nu kommer der altså retnings- og ledelinjer i asfalten, og den kommer hurtigst som muligt. Magnus Vilstrup Andersen fra Teknik og Miljø forventer pile og linjer vil blive streget op på vejen indenfor de næste tre uger.

Publiceret 21 August 2019 09:00