Lige nu ser området ved Eskegårdsvej 8 i Mårslet sådan her ud.

Lige nu ser området ved Eskegårdsvej 8 i Mårslet sådan her ud. Foto: Camilla Kjærgaard Olesen

Planer om boliger i Mårslet skaber debat

Bygherre ønsker at bygge op til 55-60 rækkehuse i Mårslet ved Giber Å

Af
Camilla Kjærgaard Olesen

boliger På Facebook har debatten de seneste dage kørt omkring planer om et nyt boligbyggeri ved Eskegårdsvej 8 i Mårslet.

Indtil videre er der ønske fra bygherres side om at opføre op til 55-60 rækkehuse i forskellige højder - såkaldte tæt-lave boliger i op til tre etager vest for Giber Å. Tanken er, at husene skal være til forskellige målgrupper, hvis det står til bygherre. Om det bliver eje- eller lejeboliger, og om nogle af dem bliver almene, er endnu ikke fastlagt.

Området på cirka 2,3 hektar er en del af kommuneplanen for 2017, og det er medtaget til byudvikling. Det betyder, at der er mulighed for at bygge huse med en lokalplan, og samtidig skal området fra landzone til byzone - området overføres fra landzone til byzone med lokalplanen.

"Oprindeligt var der et ønske om et større byggeri, hvor der også skulle bygges øst for Giber Å, men det er blevet afgrænset til kun at være de cirka to hektar jord vest for Giber Å," fortæller Maria Issakainen, arkitekt i Plan i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Det er i det markerede område, der er planer om at bygge.

Det er i det markerede område, der er planer om at bygge. Illustration

Hun understreger, at der ikke er vedtaget noget som helst endnu, og at man kun er i gang med forundersøgelserne til projektet. Hun påpeger også, at hvis der bliver bygget boliger på området, så skal det gøres i respekt for Giber Å og den grønne kile, der fører ind til byen.

"Vi er bekendte med alle de hensyn, der skal tages," siger hun og gør opmærksom på, at der vil komme et borgermøde tidligt i processen.

"Vi har været i dialog med Mårslet Fællesråd og de borgere, der bor tæt på, og vi planlægger en tidlig borgerinddragelse, fordi vi ønsker at lytte til borgerne og rydde eventuelle misforståelser om forudsætninger for projektet af vejen," fortsætter hun og fortæller, at der ikke er nikket ja til projektet.

Utilfredse borgere

I Mårslets Facebook-gruppe har der været en del debat omkring byggeriet, og flere borgere udtrykker stor frustration over planerne. En af dem er Per Henrik Hansen, der bor på Gammel Bedervej og altså dermed ikke så langt fra det tiltænkte boligprojekt.

"Det er jo en del af den grønne kile i Mårslet. Det er det, der binder naturen og omgivelserne sammen, og jeg synes, det er en af de største kvaliteter, vi har i Mårslet," siger han og fortsætter:

"Mange taler om udvikling af området, men for mig er det her ikke en udvikling, men en afvikling af det grønne område. Det kunne ligge et hvilken som helst sted i Mårslet. Jeg synes, man burde styrke og forbedre de rekreative områder, der findes i byen, og jeg synes, det er meget ærgerligt, hvis byggeriet bliver en realitet."

Boliger på Eskegårdsvej

  • Sådan er den videre proces:
  • 1:Teknik og Miljø er i gang med forundersøgelser
  • 2: Lokalplanen skal afklares
  • 3: Projektet skal tilpasses
  • 4: Når der er enighed om projektet skal den i høring

Publiceret 16 August 2019 10:20