Bering Beder vejen er nu nået så langt, at projektgodkendelsen kan komme fra byrådet onsdag. Illustration Aarhus Kommune

Bering Beder vejen er nu nået så langt, at projektgodkendelsen kan komme fra byrådet onsdag. Illustration Aarhus Kommune

Beder-Bering vejen: Byrødder tilfredse med projektet

Dyrepassage og ekspropriationsbehandling af en borger sendte projektgodkendelsen tilbage til teknisk udvalg

Af
Trille Skøtt-Jensen

Opdateret 14/8 klokken 16.45

Trafik Det er tre år siden, at Aarhus Byråd besluttede sig for at lave en nordlig linjeføring for den nye Bering-Beder vej, som skal binde det sydlige Aarhus bedre sammen med motorvejsnettet og resten af Aarhus. Igennem længere tid har Aarhus Kommunes Teknik og Miljø-forvaltning udarbejdet de nødvendige forundersøgelser og arealerhvervelser, for at der kan blive plads til vejen.

Onsdag skulle byrådet så tage stilling til, om det kunne godkende projektet. Det kunne det sådan set godt. Men projektet blev ikke vedtaget, det røg tilbage til teknisk udvalg, da der var enkelte spørgsmål fra blandt andet Almaz Mangeza (Løsgænger), der fortalte om en borger, der havde forventet, hans ejendom skulle totaleksproprieres.

"Efterfølgende har der været justeringer af vejen, så man kunne undgå at ekspropriere den her borger. Borgeren vil fortsat opleve støjgener, når vejen bliver flyttet. Det betyder en væsentlig værdiforringelse for borgeren. I forbindelse med udvalgsbehandling vil jeg gerne, vi drøfter, hvordan vi også kompenserer den her borger tilstrækkeligt;" sagde hun blandt andet.

Ango Winther (S) havde en bekymring for dyrepassagerne, som han mente var for smalle til at større dyr kunne passere.

Rådmand for Teknik og Miljø Bünyamin Simsek (V) var tilfreds med, at teknisk udvalg skulle behandle spørgsmålene inden godkendelse.

"Jeg er glad for processen. Nu er vi så langt, at vi beder om at få en projektbevilling, så vi kan komme i jorden i 2020. Men det betyder ikke, at vi ikke skal skal snakke om den enkelte borger. Vi har også tre sager. Ganske fint det går i udvalgsbehandling," sagde rådmanden.

Generel tilfredshed

Men overvejende var der tilfredshed med projektet. Så der er håb for, at det snart bliver godkendt.

Når det godkendes, så betyder det, at man praktisk kan gå i gang med udførelsen. Det betyder i første omgang blandt andet, at man kan effektuere de eksproprieringer, som der er aftalt med borgerne, der bliver berørt.

"I praksis betyder det, at vi har en ekspropriation, vi kan få igennem, når vi får det godkendt og særlig den her jordfordeling, vi har forberedt," fortæller Carsten Thomsen, der er projektleder på Bering-Beder vejen.

Som vi tidligere har beskrevet i Lokalavisen Aarhus, så bliver 120 lodsejer heraf 30 landmænd med større jord direkte berørt af den 12 kilometer lange strækning. Vejen skærer igennem marker, og derfor er der nogen, der får en vej igennem marken.

Det forsøger man at gøre rimeligt ved at lave jordfordeling mellem landmændene.

"Vi har haft en mand ude fra Landbrugsstyrelsen, der har spurgt landmændene, hvilke jorde de har, og hvordan de kan tænke sig det, og så har vi fordelt jorden ud fra det," siger Carsten Thomsen.

Projektet skal i udbud

Når projektet godkendes og ekspropriationer og jordfordeling er endelig, så går en ny fase i gang.

"Så er vi så langt, at vi kan lave udbudsmateriale og søge pengene til selve anlægsarbejdet," siger Carsten Thomsen.

Han lægger ikke skjul på, at tidsplanen er stram.

"Ja, det har jeg hele tiden sagt. Men hvis godkendelsen kommer, så har vi de rammer, vi kan arbejde indenfor, og så er det bare med at komme i gang," siger han til Lokalavisen Aarhus.

Projektet forventes, fortsat, færdigt i 2023.

Støjskærm i Tranbjerg

Allerede inden selve anlægsarbejdet går i gang på den kommende Bering Beder vej, så får borgerne i Tranbjerg en støjvold.

"Den her støjvold er ikke afhængig af resten af projektet, og så har vi vurderet, at vi ligeså godt kan få den op med det samme, så den kan afhjælpe nogen af de støjgener, som beboerne vil få," siger Carsten Thomsen.

Støjvolden bliver opført langs Landevejen i Tranbjerg.

"Der er en støjvold på den ene side af vejen, og nu kommer der også på den anden side," siger Carsten Thomsen.

Men støjvolden, der forventes at koste fem en halv million kroner, må vente indtil sagen kommer tilbage til byrådet og bliver godkendt.

Publiceret 13 August 2019 12:30