Børn og Unge-rådmand Thomas Medom (SF). Foto: Aarhus Kommune

Børn og Unge-rådmand Thomas Medom (SF). Foto: Aarhus Kommune

Rådmand advarer:

800 Aarhus-familier står til at blive ramt af nye, "hemmelige" fraværsregler

Beregninger viser, at 800 familier i Aarhus er i fare for at få frataget børne- og ungeydelse, fordi deres børn har for meget fravær. Nye regler trådte i kraft 1. august, men det ved de færreste, lyder det fra rådmand Thomas Medom

Af
Danni Paulsen

1. august trådte nye regler i kraft på skoleområdet.

Har børn mere end 15 procent ulovligt fravær fra skolen, skal skolen underrette kommunens socialforvaltning, som herefter skal fratage familien børne- og ungeydelsen.

Opgørelsen af fravær sker kvartalvis, og i det netop indledte kvartal, som er et kort af slagsen, vil man på syvende fraværsdag komme over grænsen. Og det kan blive en dyr fornøjelse for familier, der eksempelvis har valgt at tage et par dages mere ferie, hvis de ikke har været opmærksomme på den nye praksis.

Ifølge beregninger fra Aarhus Kommune er 800 familier i kommunen i risiko for at få frataget børneydelse. På landsplan anslår man, at 20.000 familier er i risikogruppen.

Børn og Unge-rådmand Thomas Medom (SF) gik lørdag ud med en advarsel til de aarhusianske skoleforældre på Faceboook.

Det helt store problem er nemlig, at mange familier ikke har den fjerneste anelse om de nye regler.

"Det er virkelig problematisk, at meget, meget få forældre er klar over, at de her regler faktisk gælder nu. Derfor går jeg nu ud med det, selvom jeg er modstander af tiltaget," siger rådmanden.

Manglende information

Jeg synes ikke, jeg har set noget information om de her regler. Hvorfor skal jeg læse om det på din Facebook-side?

"Det er også en del af min kritik. Ministeriet lovede en stor oplysningskampagne målrettet forældrene, men det har de ikke lavet. Kommunerne har opfordret til at udskyde lovgivningen et år, fordi der er så mange usikkerheder, men den nye minister har bare bekræftet, at reglerne gælder, at der ikke foreligger en fraværsbekendtgørelse, og at hun i øvrigt ikke har fortalt forældrene om det."

Men du er rådmand på området. Har kommunen gjort noget for at oplyse forældrene om det her?

"Vi har regnet med, at det ville blive udsat, og stolet på, at der ville komme en oplysningskampagne. Den udeblev, så nu har vi valgt at tage den opgave på os og kommunikere ud via skolerne. Så der kommer information fra kommunens side i den kommende tid," lover Thomas Medom.

Sjusk og snyd

Fraværet af en bekendtgørelse betyder, at skolerne og kommunerne ikke har fået retningslinjer.

"Det er en frustrerende situation, at det ikke bliver gjort ordentligt, når det bliver gjort. Én ting er, at man har indført det, men lige nu ved vi faktisk ikke, hvilken slags fravær der skal tælles med. Der er ikke en ensartet registreringspraksis på tværs af skoler og kommuner. Det er først lige nu, at det er blevet afklaret, at tiltaget ikke bliver udskudt, så retsikkerhedsmæssigt er det en rigtig usikker situation," siger Børn og Unge-rådmanden, som opfordrer familier til at huske ordentlig fraværsregistrering.

Han råder ydermere familier, der er nervøse for at være i risikogruppen, til at tage kontakt til deres skole.

"Det er sjusk at indføre regler uden en færdiggjort bekendtgørelse. Det burde man ikke. Og forligspartierne på Christiansborg er blevet snydt på det groveste, for de fik at vide, at det ville gælde 5.000 familier i udsatte boligområder, og nu viser det sig, at det rammer fire gange så mange familier, og at det rammer langt bredere."

De nye regler kan betyde, at det kan blive rigtig dyrt for en familie at tage en forlænget weekend eller vælge en billig ferie uden for de dyre skoleferieperioder. Men rådmanden frygter mere for de sociale konsekvenser af tiltaget.

"Jeg er rigtig nervøs for, at det her kommer til at ramme de forkerte. Eksempelvis nogen af dem, som har gode grunde til deres skolefravær, men som ikke lige får det registreret som lovligt fravær. Det kan være elever med handicap, diagnoser eller lignende, som kan skubbes længere væk fra skolen. Jeg tror ikke, det er pjæk eller dovenskab, der gør, at vi har meget fravær. Det kan det være for enkelte, og så er det fint nok, at dette initiativ rammer dem, men langt det meste af fraværet er der andre årsager til, hvor der skal arbejdes socialt og fagligt med eleverne," siger han og tilføjer:

"Alle 200 skoledage tæller, og det er hamrende vigtigt at gøre alt for at bekæmpe fravær. De initiativer kritiserer jeg ikke, men det er måden, man gør det her på. Det vil ramme skævt, og det bliver gjort med et hastværk, så forældrene ikke har en chance for at forberede sig på det."

Dyrt for kommunen

Tiltaget kan ikke kun komme til at koste børnefamilier store beløb, men også kommunen, der får en stor arbejdsbyrde.

"Det her sætter socialforvaltningen under pres. Der ligger en rigtig, rigtig stor bureaukratisk opgave med at håndtere de mange underretninger. Det koster en hel del ekstra ressourcer, som vi ikke kompenseres for, og det er der store politiske og faglige frustrationer over. 800 sager er mange ekstra ressourcer til en afdeling, der har nok at se til i forvejen," fastslår Thomas Medom.

Han spår også, at der vil være udgifter til efteruddannelse i fraværshåndtering, og at det kan blive nødvendigt at investere i et it-system, der kan håndtere registreringen.

"Der bliver nogle afledte økonomiske konsekvenser af det her, men den største er uden tvivl den store sagsbehandlingsbyrde, der vil komme."

Publiceret 11 August 2019 12:02