Foto:

Foto: Adobe Stock

Pas på hovedet, hvis du tager antidepressiv medicin

Personer, som tager antidepressiv medicin, har større risiko for at udvikle epilepsi efter en hovedskade, viser et nyt studie fra aarhusianske forskere

Ved hovedskader har man større risiko for at udvikle epilepsi, hvis man tager medicin mod depression. Det er hovedkonklusionen i et nyt studie, som blandt andet er blevet til i Aarhus. Det oplyser Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

En gruppe forskere fra Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet, USA og Australien har undersøgt, om der er en særlig stærk sammenhæng mellem hovedskader og epilepsi, hvis man i forvejen tager antidepressiv medicin. Resultatet er netop blevet publiceret i det internationale, videnskabelige tidsskrift PLOS ONE.

I studiet har man undersøgt data fra godt 200.000 danskere, som i perioden 1996 til 2013 har fået en hovedskade, og sammenholdt disse data med oplysninger om, hvorvidt de på tidspunktet for skaden tog antidepressiv medicin.

"Resultaterne viste, at risikoen for at udvikle epilepsi var knap dobbelt så stor, hvis man tog antidepressiv medicin, når man fik hovedskaden," siger Jacob Christensen, overlæge på Neurologi på Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Udvikle behandlingen

Forskerne kan dog ikke helt dokumentere, at det kun er den antidepressive medicin, der øger risikoen for at udvikle epilepsi. Det kan også være den underliggende sygdom som eksempelvis depression og angst. Der er derfor brug for yderligere forskning for at afklare, hvad der er årsagen. Men forsøg på dyr har vist, at de mest anvendte antidepressive midler kan være forbundet med en øget risiko for at udvikle epilepsi efter en hjerneskade.

På verdensplan er epilepsi efter hovedtraumer en af de hyppigste årsager til udvikling af epilepsi.

"På lang sigt vil resultaterne kunne hjælpe med at identificere personer, som er i risiko for at udvikle epilepsi efter hovedtraumer, og forhåbentlig kan vores resultater være med til at udvikle behandling, som kan forhindre epilepsi," siger Jacob Crhistensen i pressemeddelelsen.

Det er forskere Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet, amerikanske University of Washington samt University of Melbourne, Monash University og The Alfred Hospital fra Austrailien, der har deltaget i studiet, som har fået økonomisk støtte af Novo Nordisk Fonden, Region Midtjylland, Lundbeck Fonden og Epilepsiforeningen.

jwh

Publiceret 22 July 2019 20:45