Der er høj aktivitet foran Engdalskolen i sommerferien. Der etableres kys og kør bane.

Der er høj aktivitet foran Engdalskolen i sommerferien. Der etableres kys og kør bane.

Efter kaotiske morgentilstande foran skole:

Nu forbedrer kommunen sikkerheden

Ny kys og kør-bane foran Engdalskolen efter sommerferien

Af
Trille Skøtt-Jensen

Skoleliv Der er nye tider på vej for trafiksikkerheden i Hovedgaden foran Engdalskolen i Brabrand.

Inden sommerferien var der regulært trafikkaos om morgenen omkring klokken 8, når elever myldrede til skolen. Rigtig mange af dem blev kørt til skole af deres forældre. De trafikale forhold med mange biler, svære oversigtsforhold og børn på cykler har været så slemme, at der var lokal frygt for, at en alvorlig ulykke kunne ske.

Men nu er Aarhus Kommune i fuld sving med at lave forholdene foran skolen bedre. Nu kommer der en regulær kys og kør bane foran skolen.

"Vi etablerer en afsætningsbane med god kapacitet, hvor der er plads til cirka 10 biler ad gangen," siger Chris Thomsen, ingeniør hos miljø, drift og teknik ved Aarhus kommune.

Afsætningsbane betyder en udvidelse af vejen, og derfor arbejdes der nu for at flytte det eksisterende fortov længere ind.

"Der var ikke vejbredde til, at vi kunne benytte det eksisterende vejareal til afsætningsbanen. Derfor flytter vi på nogle kantsten og inddrager lidt af det bredde fortov. Fortovet bliver 1,8 meter bredt ved afsætningsbanen, hvilket stadig er en ganske fornuftig bredde." siger ingeniøren.

Ud og ind byttes om

Fortovet flyttes ind mod skolen. Og der laves en trappe fra afsætningsbanen og direkte ned til hovedindgangen.

"Og så laver vi et vejbump, hvor der kommer et fodgængerfelt på tværs af parkeringspladsen, så bilerne er opmærksomme på krydsningspunktet.” siger Chris Thomsen.

Derudover bliver ind- og udkørsel til parkeringspladsen byttet om. Fremover skal man køre ind, hvor vejen skråner og ud, hvor den er flad.

"Det gav også nogle problemer for folk at komme op ad den stejle udkørsel, når de skulle ud i Hovedgaden igen især i kombination med den begrænsede oversigt" fortæller Chris Thomsen.

Forventningen til alle de nye tiltag er, at trafiksikkerheden omkring skolen bliver bedre.

"Det bliver godt i den forstand, at før foregik al trafik på parkeringspladsen, både afsætning og parkering. Før havde vi også afsætning i Hovedgaden på trods af, at der er standsningsforbud. Det gav rigtig dårlig oversigt. Nu bliver trafikken opdelt, så største delen af afsætningen kommer til at foregå i ’kys og kør’ banen , og samtidig mindsker vi det kaos, der var på parkeringspladsen," siger Chris Thomsen."

Glæde hos fællesrådet

Forbedringerne glæder formand for Brabrand Årslev Fællesråd, Holger Lyngklip Strøm.

"I fællesrådet synes vi, at det er fantastisk, at man nu er ved at finde en løsning på de trafikale problemer omkring skolen. Vi har haft en rigtig god dialog med kommunen, og jeg er egentlig forundret over, hvor meget af det, vi har sagt, de har hørt," siger formanden til Lokalavisen Aarhus.

Der er stadig mange ønsker for trafiksikkerheden i området. Blandt andet ønsket om en cykelsti i Hovedgaden.

"Men vi er godt tilfredse med den løsning, der bliver lavet nu, og så fortsætter vi dialogen med kommunen om, hvad vi så gør med Hovedgaden," siger Holger Lyngklip Strøm.

Udover en cykelsti, så vil fællesrådet meget gerne have flere parkeringspladser til skolen, så der bliver plads til alle lærernes biler også.

"Mange parkerer jo ude på vejene i området, fordi der ikke er plads ved skolen. Men nu er det her en god start."

Den nye kys og kør bane bliver 65 meter lang. Hvis man ønsker at følge sit barn ind på skolen, så skal man nu parkere nede på parkeringspladsen.

Publiceret 19 July 2019 08:32