Klubben i Beder står til at blive lukket. Den skal flyttes ind på skolen.

Klubben i Beder står til at blive lukket. Den skal flyttes ind på skolen.

Kæmper for at bevare klubben:

"Vi ved, hvad vi mister. Vi ved ikke, hvad vi får"

Kampen i Beder er gået i gang for at bevare klubben, som Aarhus Kommune vil flytte ind på skolen

Af
Trille Skøtt-Jensen

Klub "Vi ved kun, hvad vi mister. Vi ved ikke, hvad vi får. Og det er mega frustrerende ikke at have et oplyst grundlag at handle ud fra."

Sådan lyder det fra skolebestyrelsesmedlem Marie Danø fra Beder Skole.

Som andre steder i Aarhus Kommune skal den nuværende fritidsklub flyttes ind på den lokale skole. Her er det klubben på Kirkebakken, der skal flyttes ind på Beder Skole. Og forældrene er oprørte ved tanken om alt det, som lokalsamfundet mister, hvis klubben lukkes. De ved, at klubben skal lukkes. Men de ved ikke, hvad klubben skal flyttes til. Og det skaber frustrationer.

"Vi ved ikke noget. Det næste bliver, at vi inviterer embedsmænd fra Børn og Unge til et borgermøde i august, for at få oplysninger om, hvad der konkret skal ske i Beder," siger Marie Danø.

Det er hidtil ikke lykkedes forældrene at få et svar fra Aarhus Kommune om, hvordan de fremtidige rammer på Beder Skole er tænkt.

Meget mere end en klub

Men selvom de ikke ved, hvad de får. Så ved de, hvad de mister. Argumenterne for at beholde klubben er mangfoldige.

"Klubben er en oase for de unge. Det er her, at der afholdes årlige loppemarkeder, som bidrager væsentligt til 7. klassernes årlige skitur. Klublokalerne råder over store udeområder med en stor legeplads, en skater-rampe og en motorcross-bane. Klubbens hus har mange lokaler og et stort køkken, hvor der altid er aktiviteter. Der er forskellige værksteder, krea-rum og gamer-rum, hvor man kan trække sig tilbage. Beder Klub har et aktivt musikmiljø og en gymnastiksal, der bruges flittigt på alle tider af døgnet," sådan lyder blot nogle af argumenterne i forældrenes åbne brev til politikerne.

Derudover påpeger forældrebestyrelsen, at Beder Klub ikke kun er for de unge, men et samlingssted for hele byen.

"Om formiddagen bruges klubbens sal til barselsgymnastik, møder og yoga. Dagplejen har sin gang i klubben, og i weekenden bruger børn og deres forældre lokaler til klassefest og andre sociale arrangementer, som styrker fællesskabet," siger Marie Danø.

Svar fra kommunen

Det er dog ikke mærkeligt, at forældrene ikke ved, hvad de får, hvis klubben flyttes ind på Beder Skole. For den plan er slet ikke lavet endnu. Det fortæller afdelingschef Tina Degn Rasmussen fra Aarhus Kommune.

"Det er jo en politisk beslutning, der er truffet i 2014, at klubberne skal flytte ind på skolerne. Klubben skal flytte ind på skolen, hvor der skal etableres fysiske fælles rammer for skole og klub. Men processen i Beder er slet ikke sat i gang endnu. Det vil først ske i løbet af efteråret," fortæller hun.

Når kommunen sætter gang i processen, så vil man forinden involvere andre parter i lokalområdet.

"Vi går i dialog med skole, klub, medarbejdere, ledere og altid med indragelse af forældrerepræsentanter fra skole- og forældrebestyrelser," siger Tina Degn Rasmussen.

Lysegrønt håb

Endnu er der altså ikke lagt eksakte planer for klubben i Beder og det giver et lille lysegrønt håb. For politikerne kan stadig påvirkes.

"Det er klart, at vi har taget en beslutning, og nogen har vurderet, at det giver god mening at flytte klubben. Jeg har først hørt om borgerprotesterne nu, og jeg ved, at der skal være et borgermøde i august. Det vil jeg da tage med til," siger byrådsmedlem Steen Bording Andersen (S), der selv bor i Beder.

Er der håb for forældrene om, at de kan ændre beslutningen?"

"Ja, det er jo set før, at hvis forældre kommer med gode nok argumenter, der kan overbevise os politikere om, at klubben ikke skal flytte. Så kan det jo laves om," siger han.

Steen Bording Andersen kan dog ikke vurdere om forældrenes argumenter på nuværende tidspunkt er gode nok til at vende en beslutning, da han heller ikke kender planerne for, hvordan de fremtidige klubfaciliteter vil være på Beder Skole.

Publiceret 16 July 2019 09:00