Modelfoto:

Modelfoto: Adobe Stock

Aarhusiansk studie:

En fjerdedel af jordens befolkning i risiko for at udvikle tuberkulose

Et nyt studie fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet har vist, at en ud af fire mennesker i verden formentlig bærer tuberkulose-bakterien i kroppen

Sygdommen tuberkulose skyldes bakterien Mycobakterium Tuberculosis, som hvert år rammer mere end 10 millioner hvoraf 1,3 mio dør. Dermed er tuberkulose den infektionssygdom, der dræber flest. WHO har en målsætning om at eliminere sygdommen inden 2035, men ifølge et nyt studie fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet kan det dog godt gå hen at blive meget svært. En ud af fire anslås nemlig at have bakterien i kroppen. Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Der er mange, som er smittede med tuberkulose-bakterien uden at være syge af det, hvilket kaldes latent tuberkulose. Dette antal har hidtil været anslået på baggrund af antagelser om, hvor mange en patient med aktiv tuberkulose kan nå at smitte, men der har manglet et empirisk grundlag for disse antagelser. Det er der kommet nu med det aarhusianske studie.

Forskere fra Danmark og Sverige har anvendt en ny metode til at beskrive forekomsten af latent tuberkuloseinfektion. Forskerne har gennemgået 88 videnskabelige undersøgelser fra 36 forskellige lande, og på den baggrund har de beregnet forekomsten også i de lande, hvor der ikke foreligger undersøgelser fra, og dernæst har de opgjort den tilnærmede totale globale forekomst, skriver Region Midtjylland i pressemeddelelsen.

"Studiet er med til at understrege, at det bliver overordentligt svært at nå i mål med at eliminere tuberkulose inden 2035, hvilket er den målsætning WHO har; målsætningen kan i hvert fald ikke nås uden at behandle den store forekomst af latent tuberkulose, da alle smittede har risiko for at udvikle aktiv tuberkulosesygdom senere i livet," siger Christian Wejse, der er afdelingslæge på Aarhus Universitetshospital og lektor ved Aarhus Universitet, i pressemeddelelsen.

Det positive ved det nye studie er dog, at man før i tiden mente, at mellem en tredjedel og en fjerde af jordens befolkning har latent tuberkulose, hvor den nye undersøgelse, som er baseret på test af 351.811 mennesker, angiver, at det snarere er imellem en femtedel og en fjerdedel, afhængig af hvilken testmetode der anvendes. Undersøgelsen dokumenterer således en betydelig forekomst af tuberkuloseinfektion i verden i dag, men den er lidt mindre end tidligere troet.

jwh

Publiceret 16 July 2019 10:30