Der er lagt gulv af paller, sat pavillioner op og lavet pallemøbler, så de unge har et sted at være. Foto Karen Balling Radmer

Der er lagt gulv af paller, sat pavillioner op og lavet pallemøbler, så de unge har et sted at være. Foto Karen Balling Radmer

Nu har de unge endelig et sted at være i Kolt Hasselager

Efter ønske fra de unge har voksne og unge lavet et sommerværested ved den gamle rideskole

Af
Trille Skøtt-Jensen

Værested "Vi manglede et sted at være. Vi gik bare rundt omkring, og måske sad vi på en skole og snakkede. Så det er fedt, at vi nu har et sted, hvor vi bare kan være og hygge."

Sådan lyder det fra 14-årige Oliver Kithler fra Hasselager.

Dvar lige det, der var formålet, da voksne og unge i forrige uge sammen lavede et udendørs værested for de unge, der hvor rideskolen tidligere lå ved Kolt Østervej. Mere præcist ligger det tæt på stien ind til parken på Koltvej og lige overfor Anton skoven.

"Vi vidste fra et borgermøde, vi holdt i slutningen af maj, at de unge ønskede sig et sted at være. Og de pegede på det samme sted, som de voksne. Nemlig der hvor rideskolen tidligere lå," fortæller formand for Kolt-Hasselager Fællesråd Karen Balling Radmer.

Pavillioner og pallemøbler

Der blev arrangeret en arbejdsdag, der blev indkøbt store pavilloner , der blev lagt paller som gulv og lavet palle-møbler. Og så var der et værested til de unge.

"På længere sigt drømmer vi voksne også om et overdækket sted med biodiversitet, borde og bænke. Men vi skulle skabe et sted nu til de unge herude," siger fællesrådsformanden.

Stedet er altså blevet til i samarbejde med de unge. De unge har blandt andet sørget for at lave skilte med reglerne for, hvordan man skal opføres sig. Og det er med et enkelt ord - ordentligt. Indtil videre er det gået forholdsvist godt.

"Sankthans mødtes vi der, og det var meget fedt, at vi kan have et sted, hvor vi bare kan hygge. Dagen før var vi der også, og der var det sådan lidt indvielsesagtigt, så vi spillede høj musik." fortæller Oliver.

Lidt for høj musik

Lige det med musikken kan være et punkt, som der skal kigges på. Der er flere omkringboende, der synes, at musikstøjen fra stedet er lige højt nok.

"Det er slet ikke meningen, vi skal spille højt hele tiden," siger Oliver.

Der er lavet en facebookgruppe, hvor man kan kommunikere omkring det nye værested. Den hedder fællestedetkolthasselager. Og her opfordrer Karen Balling Radmer til, at man melder sig ind, så man kan kommunikere omkring støjgener.

Tryghed for de unge

Det er primært unge mellem 14 og 16 år, der nu bruger stedet.

"Så kommer der også nogen, der er ældre. Men vi kan godt være sammen. De passer jo også på os på en måde," siger Oliver Kithler.

For det meningen, at det skal være et trygt sted.

"Vi er nødt til at tage ansvar for vores egne unge. Det er et forældreansvar, at de opfører sig ordentligt," siger Karen Balling Radmer.

Der er også flere forældre og andre borgere, der går en tur om aftenen og svinger ned forbi de unge og snakker lidt. Og på den måde skabes der tryghed og sammenhold.

Går det godt med værestedet sommeren over, så vil Fællesrådet forsøge at gå efter noget mere permanent.

"Det her piller vi ned igen til efteråret. Men vi håber på, at vi kan få et permanent sted på grunden i fremtiden," siger Karen Balling Radmer.

De økonomiske midler til at oprette det udendørs værested er givet af Fællesrådet, Hasselager Borgerforening og Lions Club.

Publiceret 04 July 2019 07:00