Illustration af Bering-Bedervejens begyndelse ved Beder

Illustration af Bering-Bedervejens begyndelse ved Beder Illustration Aarhus Kommune

Få overblikket over det store projekt:

Bering-Bedervejen nærmer sig begyndelsen

Det store projekt er i fuld sving og snart klar til at blive endelig godkendt i byrådet

Af
Trille Skøtt-Jensen

Vejprojekt Det store projekt med anlægning af Bering-Beder vejen er fortsat i fuld gang. De sidste åstedsforretninger er netop overstået og næste skridt er så, at politikerne i byrådet får en samlet præsentation af projektet.

"Der kommer en projektgodkendelse, af alt det vi render og laver nu her. Vi har en skæringsdato første september. Så i løbet af august skulle det gerne godkendes af politikerne," siger Carsten Thomsen, der er projektleder på Bering-Beder vejen.

Det er et kæmpe projekt, at lave den 12 kilometer lange strækning, der skal forbinde det sydlige Aarhus med motorvejen. Rigtig mange lodsejere bliver berørt. For flere steder kommer vejen til at skære igennem ejendomme og grunde, og andre steder kommer vejen tæt på boligområder, så der kommer støj fra vejen.

"Vi arbejder meget med at tage hensyn til så mange som muligt. Det er primært støj, som folk er bekymrede for, og det forsøger vi at afhjælpe så meget som muligt. Men det er klart, der kommer en ny vej, og den vil man kunne høre," fortæller projektlederen.

Han har i sidste uge været ude på de sidste åstedsforretninger. I praksis betyder det, at der forhandles og aftales løsninger med de lodsejere, der skal eksproprieres og de steder, hvor grunde bliver berørt. Men den endelige forhandling om erstatning starter først til august, da det er byrådet, der skal tage stilling til det.

"Vi er ude og snakke med alle og få deres bemærkninger. Det er også der, man skal fortælle os, hvad man er utilfreds med, og så giver vi det videre til byrådet," siger Carsten Thomsen.

Byrådet skal også i august endeligt godkende ekspropriationer.

Der hvor man må ekspropriere, altså sælge til Aarhus Kommune, bliver lodsejer betalt hurtigst muligt efter sommerferien. Under forudsætning af, at byrådet godkender projektet.

Mange hensyn at tage

120 lodsejere bliver berørt. Heraf 30 landmænd med større jord. Fordi vejen skærer igennem marker, så er der nogen, der bliver mere berørt end andre. Det har man forsøgt at afhjælpe ved at lave jordfordeling.

"Vi har haft en mand ude fra Landbrugsstyrelsen, der har spurgt landmændene, hvilke jorde de har, og hvordan de kan tænke sig det, og så har vi fordelt jorden ud fra det," siger han.

Der skal laves mange åstedsforretninger og tages mange hensyn.

"Vi har travlt. For alle har jo ønsker og bemærkninger. Når vi kommer og eksproprierer, så er det klart, at det ikke er sjovt. Jeg ville da selv synes, det var rigtig træls, hvis det var mig. Men jeg tror de fleste godt kan se, at det er nødvendigt at lave en ny forbindelse syd om Aarhus," siger projektlederen.

Linjeføringen er stadig kun streger i projektet. Den er undervejs blevet ændret, fordi der er taget hensyn til nogle af de indvendinger, som lodsejere er kommet med. Eksempelvis er vejen omkring Beder nu planlagt til at ligge 25 meter længere væk fra et beboelsesområde end tidligere planlagt.

"Vi har forsøgt at tage de hensyn, der er mulige," siger Carsten Thomsen.

Det forventes at arbejdet med at anlægge vejen kan starte i marts/april 2020. Man kan følge udviklingen inde på hjemmesiden bering-bedervejen.aarhus.dk

Fællesrådsformænd tilfredse med processen

Den kommende Bering-Bedervej kommer til at skære igennem eller køre tæt på byer og landbrug. Der skal tages hensyn til natur, mennesker og dyr i anlæggelsen. Men ikke alle kan blive tilfredse, når der anlægges en ny, stor vej. Sådan lyder det fra flere fællesrådsformænd.

"Det har været helt klart længe, at vejen ville komme. Det er en vej, vi har savnet i årevis. Men det er klart, at det ikke er alle, der er tilfredse. Men jeg synes, der er arbejdet for at minimere generne mest muligt," siger Jørgen Friis Bak fra Beder-Malling Fællesråd.

I Beder har der især været bekymring hos husejere i Tofteparken, der bliver nærmeste naboer til vejen.

"Vejen kommer tæt på det område. Men vejen har altså været planlagt længe før, de huse blev bygget. Der kommer til at være en støjvold, og så er vejen blevet flyttet noget," siger fællesrådsformanden.

Under projektarbejdet er vejen blevet flyttet 25 meter længere væk fra området. Det er sket for at optimere oversigtsforholdene på den kommende vej. Men det gav også plads til at lave en støjvold for det nye område.

Kommunen tager hensyn

I Mårslet kommer flere til at blive påvirket af den kommende vej.

"I det store hele, så synes jeg, at det er gledet nogenlunde fornuftigt igennem. Der har selvfølgelig være problematikker, men jeg synes kommunen prøver at tage hensyn, der hvor de kan," siger Jens Thomsen fra Fællesrådet i Mårslet.

I øjeblikket er der ikke meget støj i Mårslet på grund af veje. Det vil ændre sig i fremtiden.

"Ud fra det kommunen har vist os, så bliver støjniveauet indenfor det acceptable. Men selvfølgelig kan vi mærke det. Men det er svært at forstille sig generne, inden vejen er der," siger han.

Jens Thomsen ved, at flere lodsejere i området er blevet direkte berørt.

"Der er desværre altid nogen, der kommer i klemme. Og der håber jeg, at kommunen prøver at gøre det så godt som muligt. Men vi har jo også brug for den vej, så det kan ikke undgås, at det går udover nogen," siger han.

Hjælper med kontakt

I Kolt-Hasselager meldes der også om tilfredshed med kommunen.

"Støj er en stor bekymring. Der synes vi, at vi oplever en meget fin lydhørhed. Carsten Thomsen (projektleder på Bering-Bedervejen) har været ude og forholde sig til støjløsninger," fortæller Karen Balling Radmer fra Fællesrådet i Kolt-Hasselager.

Fællesrådet forsøger at støtte de lodsejere, der bliver berørt. Men de kan ikke gå ind i sagerne.

"Vi sørger for, at de får kontakt til de rigtige og får mulighed for at tale med nogen. Og vi er også kommet med alternative løsninger. Eksempelvis som at flytte vejen et par meter et sted, så vi kan undgå, at det går ud over nogen," fortæller formanden.

Men det er langt fra alt, der kan tages hensyn til.

"Vi er nogle gange stødt på udfordringer i forhold til placering af vejkryds, skiltning og sådan noget. Det skal jo være der," siger Karen Balling Radmer.

Hun håber, at når projektet nu gives videre til politikerne, at de så vil tage godt hånd om det.

"Jeg synes, det er vigtigt, at de steder, hvor der er foreslået alternativer, og hvor der har været kritik og bemærkninger fra borgerne, at de så er opmærksomme på det," siger hun.

Det forventes, at Bering-Beder vejen står færdig i 2023. Den vil afkorte køretiden til motorvejen og vil aflaste trafikken i byerne og på vejene i området.

Hvad betyder flagene?

Her står der mellem Mårslet og Beder flere flag på grunden. Men hvad betyder de?

Her står der mellem Mårslet og Beder flere flag på grunden. Men hvad betyder de?

Det har været svært at overse, at forarbejdet til anlæggelsen af den 12 kilometer lange Bering-Beder vej er i gang. Flere steder på marker og i grøftekanter ses flag i flere farver. Mange steder er der mange flag. Andre steder står der bare et par stykker.

Men hvad betyder de flag?

"De markerer eksempelvis, hvor en kommende skelgrænse kommer til at være. Det er de røde flag, så vi kan visualisere for lodsejer, hvor grænserne kommer til at gå. Vi markerer også med rødt, der hvor vi i løbet af anlægningen er nødt til at låne jord til vores maskiner og køretøjer," forklarer Carsten Thomsen fra Aarhus Kommune og projektleder på Bering-Bedervejen.

De lånte arealer "leveres" tilbage, når vejen er helt færdig. Under arbejdet får lodsejer betaling for leje af jorden. Lodsejer kan fortsat bruge jorden til eksempelvis afgrøder, indtil der bliver brug for det.

Flagene sættes også i for at illustrere, hvor meget vejen kommer til at fylde.

"De viser det samlede vejanlæg, som både er vej, skråning, bassiner støjvolde og så videre," fortæller projektlederen.

Flagene kan også markere, at der på stykket er planlagt naturområde, som skal beskyttes.

Under åstedsforretninger har flagene været vigtige, for at visualisere på stedet, hvad anlæggelsen af den nye vej kommer til at betyder for den enkelte lodsejer. Derfor de forskellige farver, der markerer de kommende ændringer.

Publiceret 28 June 2019 10:00