Foto:

Foto: Adobe Stock

Foruroligende ny opgørelse:

Aarhus mangler 690 pædagoger

Det kan koste op mod 270 millioner kroner, hvis Aarhus skal have passende normering i vuggestuer og børnehaver, viser normeringsundersøgelse

Børnene i de aarhusianske daginstitutioner og børnehaver har ikke nok kontakt med en voksen i løbet af en dag.

Det er konklusionen i en ny normeringsundersøgelse, som Aarhus Kommune har gennemført i forbindelse med den tiltagende debat om minimumsnormeringer.

Kommunen har hver halve time i en uge målt, hvor ofte børnene i 30 institutioner er i kontakt med en voksen.

"Uanset, hvordan man vender og drejer det, så er der brug for flere voksne omkring børnene. Det bekræfter og uddyber undersøgelsen på en meget robust måde. Jeg appellerer derfor både til mine kolleger i byrådet og de partier, der netop nu sidder i regeringsforhandlinger på Christiansborg, om at stå ved alle løfterne om at ville skaffe flere voksne i dagtilbuddene," siger Børn og Unge-rådmand Thomas Medom i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen viser, at der i gennemsnit er 3,74 børn pr. voksen i vuggestuerne, mens der i børnehaverne er 7,34 børn pr. voksen.

BUPL's minimumsanbefalinger er, at der i vuggestuen skal være tre børn pr. voksen og seks i børnehaven.

Skal Aarhus Kommune leve op til den anbefaling, mangler der i hele Aarhus hele 690 fuldtidsstillinger. Det svarer til en udgift på 270 millioner kroner om året.

Undersøgelsen afslører også, at det især er midt på dagen, at der ikke er meget børnekontakt, og der er store forskelle fra dag til dag.

"Det viser at grundnormeringen ikke er god nok. Det ’skelet’, der skal bære det hele - møder, sygdom, uddannelse osv. - er for skrøbeligt. Politikerne er nødt til at prioritere en omfattende investering i området. Men det skal gøres klogt og langtidsholdbart. Der skal økonomi til, men også en kulturændring og en stram prioritering af opgaverne, så vi sikrer børnene tilstrækkelig med god voksenkontakt. Vi skal have set på de opgaver, som trækker personalet væk fra børnene. Vi forventer at den dialog går i gang med det samme, og at politikerne ser, at børneområdet skal prioriteres ved de kommende budgetforhandlinger," siger formand for Århus Forældreorganisation, Anne Ernst Grøndal, som har været med til at igangsætte undersøgelsen.

dp

Publiceret 20 June 2019 10:49