Fællesrådet i Mårslet har netop afholdt møde omkring byens udvikling, hvor ét af fokusområderne var byens grønne områder.

Fællesrådet i Mårslet har netop afholdt møde omkring byens udvikling, hvor ét af fokusområderne var byens grønne områder. Foto: Camilla Kjærgaard Olesen

Fokus på de grønne områder:

Lokale kræfter samlet for Mårslets byudvikling

Mårslet Fællesråd var i sidste uge samlet for at diskutere byudvikling for området, og her var fokus blandt andet på byens grønne områder

Af
Martin Jørgensen

BYUDVIKLING "Det er bestemt ikke kedeligt at være med i fællesrådet, for det er en by med mennesker, som er engagerede, og det er ikke tilfældigt, at Mårslet har ry for at være en af de stærkeste foreningsbyer i det danske land. Der er et kæmpe lokalt engagement."

Sådan lyder meldingen fra formanden for Mårslet Fællesråd, som torsdag 13. juni var samlet med borgere fra Mårslet for at sætte byens udvikling i fokus med afsæt i en række aktuelle emner.

"En by og et område udvikler sig ofte ved enkeltstående udstykninger og konkrete projekter. Vi er som fællesråd optaget af, at disse anledninger til udvikling indordnes i en helhed, der fremmer byens kvaliteter og bevarer den lokale sammenhængskraft," siger Anders Kjær.

Netop derfor har Mårslet udarbejdet en helhedsplan, som skal være med til at fremme kvaliteterne i området, der i de senere år har oplevet en markant befolkningstilvækst.

"Folk er flyttet til byen af en grund, og de har en stor kærlighed og engagement til området, og det er vi nødt til at beskytte og bevare i fremtiden," fortæller Anders Kjær.

Grønne områder i fokus

Et af hovedtemaerne på mødet var at drøfte kommunale ideer om at skabe sammenhængende naturområder, som kan omfatte Mårslets grønne kiler.

"Mange mennesker i byen nærer stor kærlighed til byens grønne kiler, og der skal fremadrettet være sammenhæng mellem by og landet samt natur og kulturlandskab," lyder det fra Anders Kjær.

På borgermødet var der fokus både på grønne områder og stiforbindelser, hvor det undersøges, hvorvidt lokale interesser flugter med de aktuelle kommunale forslag.

Også rekreative adgangsmuligheder, drikkevandsbeskyttelse, og det mere naturmæssige forhold som bevarelse af forskellige insekter, var på dagsordenen.

"Der er en bred palette af emner, når byens grønne områder er i fokus. Det handler ikke kun om stier, legepladser og muligheden for at tumle rundt på en eng. Det er meget mere kompliceret end det," understreger Anders Kjær, som tilføjer, at et andet væsentligt emne på fællesrådets møde var udviklingen af stisystemer og landsbystruktur, for man ønsker i fremtiden at bevare det præg, som en landsby har.

I forhold til de trafikale udfordringer er fokus især på at lave en separering af bløde og almindelige trafikanter på sigt.

Sidste punkt på dagsordenen handlede om en sammenkobling med Bering-Beder vejen i den nordlige ende af Mårslet, hvor fællesrådets opgave er at sikre en ordentlig inddragelse af byens borgere, der garanterer, at flere interesser i byen bliver hørt, og at de berørte bliver behandlet med respekt og ordentlighed, lyder det fra fællesrådsformanden.

Publiceret 20 June 2019 06:00