Præsteklumme:

Kommunikation – det er også bare det at tale med hinanden

Af
Edith Østergaard

sognepræst Ravnsbjergkirken

præsteklumme Det er vigtigt, at vi taler sammen. Relationer har i høj grad at gøre med det at tale sammen. Vi ved det fra parforholdet. Hvis vi ikke kan tale sammen i et parforhold, så går forholdet i stykker. Når ordene mangler, bliver der er tomrum. Et tomrum for misforståelser og dermed også grobund for usikkerhed.

Når vi taler sammen, så er det vigtigt, at vi også kan lytte. Vi kender nok alle nogle, som bare taler om sig selv og deres eget, og som ikke lytter efter, hvad andre siger. Eller en diskussion hvor det kun handler om at få egne synspunkter frem og derfor lyttes der ikke til andres argumenter.

En god og indholdsrig samtale kræver, at der bliver lyttet. Der er en god grund til, at vi er udstyret med to ører og kun en mund!

Noget andet, der er vigtigt i samtalen, er, at der bliver talt forståeligt. Hvis det ikke sker, så lukkes der af. Vi kender det fra fagpersoner, der, når de taler om noget inden for deres fagområde, bruger så mange specielle fagudtryk, at alle andre står af. Jeg står for eksempel af, når jeg skal have noget teknisk forklaret inden for it, og jeg mødes med ord som” webbrowser” eller ”download manager”.

Selvom sproget er en afgørende måde at kommunikere på, så kommunikerer vi også hele tiden uden ord. Vi kommunikerer med vores øjne, med vores kropssprog. Så hvis det, der siges med ord, ikke svarer til det, der kommer til udtryk i kropssproget, så fornemmer vi det og det skaber utryghed. Al kommunikation, uanset om det udtrykkes i ord eller ej, sætter spor.

I dag foregår megen kommunikation med en computer og på de sociale medier som for eksempel Facebook. Men der mangler det nonverbale sprog. For vi kan ikke se, hvad der ligger bag ordene. Vi mangler kropssproget. Derfor kan en skriftlig besked så let blive misforstået.

Vi har lige fejret Pinse. Pinsen handler i høj grad om kommunikation. For det, der sker Pinsedag, er, at disciplene pludselig kan tale flere sprog, så alle, der hører disciplene tale, hører det på deres eget modermål. Det vil sige, at det, der bliver sagt, bliver forståeligt for dem og giver mening for dem. For som det fortælles i beretningen om Pinsedag, så lod mange sig døbe på grund af det, de havde hørt.

Publiceret 15 June 2019 06:45