Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge-afdelingen i Aarhus Kommune.

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge-afdelingen i Aarhus Kommune. Foto: Lise Balsby.

Specialundervisning: SF og R vil hjælpe folkeskolerne i Aarhus

Folkeskolerne i Aarhus er presset af stigende udgifter til børn i specialklasser. SF og Radikale Venstre vil komme skolerne til undsætning

Af
Jeppe Rafn

Lokalavisen har i de seneste uger beskrevet, hvordan folkeskolerne i Aarhus presses af stigende udgifter til at sende børn i specialklasse. Flere elever bliver visiteret til en specialklasseplads, og folkeskolerne forventes i dette skoleår at få et minus på 33-34 millioner kroner i forhold til budgettet. Skolerne skal selv betale for at sende børn i en specialklasse, og de må derfor flytte penge fra den almindelige undervisning og/eller skære i den øvrige specialpædagogiske støtte, skolen selv tilbyder.

SF og Radikale Venstre mener, det går udover kvaliteten i undervisningen og elevernes trivsel. De to partier foreslår på den baggrund, at kommunen sætter flere penge af til specialundervisning på budgettet for 2020.

"Du kan ikke finde en medarbejder, forælder eller barn i folkeskolen, der ikke har det her tæt på livet. Lige nu må rigtig mange skoler overføre penge fra den almindelige undervisning til specialundervisning. Det betyder, man må spare på nogle af de ting, man har kunnet arbejde med for at undgå, børn komme i specialklasser - for eksempel en lavere klassekvotient og to lærere i klassen," siger Børn og Unge rådmand Thomas Medom fra SF.

"Der er ret få knapper tilbage at skrue på."

Kurven skal knækkes

Eva Borchorst Mejnertz fra Radikale Venstre er formand for Børn og Unge-udvalget. Hun fortæller, at det ikke blot er i Aarhus, man ser en stigning af børn i specialklasser, og at det er noget, der er meget fokus på både lokalt og nationalt igennem Kommunernes Landsforening.

Eva Borchorst-Mejnertz (R) er formand for Børn og Unge-udvalget i Aarhus Kommune

Eva Borchorst-Mejnertz (R) er formand for Børn og Unge-udvalget i Aarhus Kommune Pressefoto.

"Det er en kurve, vi skal have knækket, men indtil vi får knækket kurven, er vi nødt til at håndtere situationen, for det påvirker skolernes budget og deres midler til at føre almen skole," siger den radikale formand for Børn og Unge-udvalget.

15 procent stigning

SF og Radikale Venstre skriver i deres forslag, at der i det kommende skoleår forventes at være 1.440 elever, der går i en specialklasse eller specialskole. Det er 225 elever flere (15 procent) end for blot fire år siden, og det vil øge folkeskolernes underskud til 38 millioner kroner i næste skoleår, fordi skolernes budget ikke vokser med det øgede behov.

"Vi drømmer om at kunne lukke hullet på over 30 millioner kroner, men vi ved ikke, hvor mange penge vi får fra regeringen næste år, og hvor mange penge vi har at forhandle om, når vi skal lægge budget. Men der er ingen tvivl om, at folkeskolen i Aarhus er presset økonomisk på grund af det her, og fordi der er effektiviseret og sparet med en grønthøster gennem mange år," siger Børn og Unge rådmand Thomas Medom fra SF.

Retfærdig fordeling

Det er forskelligt, hvor hårdt de enkelte skoler er presset af udgifter til køb af sepcialklassepladser. En skole som Malling Skole er meget hårdt ramt og forventer i år et underskud på over tre millioner kroner på området. Hvis udviklingen fortsætter, frygter Malling Skole at blive sat under administration.

"Vi vil tilføre flere penge samt se på, hvordan vi fordeler pengene mest retfærdigt mellem skolerne," siger Thomas Medom.

Forslaget om at tilføre skolerne flere midler til specialundervisning er på dagsordenen til næste byrådsmøde. Herefter får magistraten til opgave at lave en nærmere belysning af blandt andet økonomien i forslaget, inden det bliver en del af budgetforhandlingerne i september.

Publiceret 12 June 2019 06:30