Barn med kræft.

Barn med kræft. Modelfoto: Adobe Stock

AUH: Alvorligt kræftsyge børn kan nøjes med halvt så meget kemo

Langvarig kemobehandling af akut lymfatisk leukæmi kan neddoseres, uden det går ud over dødeligheden

Børn med akut lymfatisk leukæmi (ALL) kan nu nøjes med halvt så mange behandlinger med kemoterapi.

Behandlingen af ALL består af langvarig og intensiv kemoterapi med forskellige stoffer, som varer tilsammen 2,5 år. Enzymet asparaginase er en vigtig del af behandlingen, men behandlingen med enzymet er også forbundet med svære akutte bivirkninger og senfølger.

Normalt gives denne behandling i 15 doser over 30 uger. Men i et forskningsprojekt, som Aarhus Universitetshospital står i spidsen for, har man prøvet at sammenligne 15 doser behandling med 8 doser behandling.

"Resultaterne viste, at overlevelsen var lige god på de to behandlingsformer, men der var signifikant færre bivirkninger i gruppen, som kun fik 8 doser. Det er en markant forbedring for de børn, som må leve et helt liv med senfølger efter behandlingen, idet nogle af disse senfølger kan være meget alvorlige og nedsætte livskvaliteten betydeligt," siger Birgitte Klug Albertsen i en pressemeddelelse fra Aarhus Universitetshospital.

Birgitte Klug Albertsen er overlæge på Børn og Unge på Aarhus Universitetshospital og leder af forskningsprojektet.

De alvorlige senfølger kan for eksempel være udvikling af diabetes, kroniske mavesmerter og forandringer i knoglerne, så man skal have kunstige led eller ledproteser.

De fem nordiske lande og 10 andre europæiske lande samarbejder om den bedre behandling af ALL. Danmark og Litauen har taget den nye behandlingsstandard i brug, og 13 andre lande vil gøre det næste år.

"Det er altafgørende for udviklingen i behandlingen af børnekræft, at vi kan samarbejde på tværs af landegrænser. Hvis vi kun kunne inkludere danske patienter, ville det ikke være muligt at lave et studie som dette," siger Birgitte Klug Albertsen.

Resultaterne af forskningen er for nylig offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Journal of Clinical Oncology.

Akut lymfatisk leukæmi (ALL) er en sjælden og alvorlig form for kræft i blodet, som hovedsagelig rammer børn og unge. I 1960'erne og 1970'erne var overlevelsen kun 10 procent, men takket være fremskridt i behandlingen er den nu over 90 procent.

jr

Publiceret 11 June 2019 07:00