De fem lokale folketingskandidater til Lokalavisens valgmøde om AUH. Fra venstre Katrine Robsøe, Radikale Venstre, Heidi Bank, Venstre, Jens Joel, Socialdemokratiet, Kirsten Normann Andersen, SF, og Charlotte Green, Det Konservative Folkeparti.

De fem lokale folketingskandidater til Lokalavisens valgmøde om AUH. Fra venstre Katrine Robsøe, Radikale Venstre, Heidi Bank, Venstre, Jens Joel, Socialdemokratiet, Kirsten Normann Andersen, SF, og Charlotte Green, Det Konservative Folkeparti. Foto: Anders Michaelsen

Politikere lover at løse AUH’s økonomiske problemer

Lokale folketingskandidater fra begge fløje vil tilføre Aarhus Universitetshospital penge fra staten, så hospitalet ikke skal ud i de planlagte voldsomme besparelser

Af
Jeppe Rafn

”Hvis jeg bliver valgt til Folketinget, vil jeg arbejde for at droppe effektiviseringskravet og finde den milliard, der mangler.”

Sådan sagde Charlotte Green, østjysk folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti, til Lokalavisen Aarhus’ valgmøde på Dokk1 om den aktuelle situation på Aarhus Universitetshospital.

Socialdemokratiets aarhusianske folketingsmedlem Jens Joel, der genopstiller, sagde ligeledes, at AUH kan regne med opbakning fra staten, hvis det står til hans parti, som han havde taget i ed inden valgmødet.

”Da jeg spurgte i dag i førerbunkeren, fik jeg at vide, det er en opgave, vi (staten) skal påtage os. Vi betragter det som en bunden opgave at finde en løsning på Skejby.”

Katrine Robsøe, folketingskandidat fra Radikale Venstre, var også hurtig til at sige, at staten skal hjælpe med at betale hospitalets ’flytteregning’ på en milliard kroner.

De fem folketingskandidater og 'sygehuspanelet' ved Lokalavisens valgmøde på Dokk1 i Aarhus.

De fem folketingskandidater og 'sygehuspanelet' ved Lokalavisens valgmøde på Dokk1 i Aarhus. Foto: Anders Michaelsen

”Der skal findes en løsning for alle hospitaler, ikke bare Aarhus. Jeg håber, alle partier er med på, staten skal tage en del af ansvaret,” sagde Katrine Robsøe.

Der bliver angiveligt ikke problemer med at få SF med på den idé:

”Vi skal investere i mere personale, uanset hvordan situationen er opstået. Murstenene skal ikke betales med personaletimer,” lød det fra SF’s østjyske folketingsmedlem, Kirsten Normann Andersen.

Venstres aarhusianske folketingskandidat, byrådsmedlem Heidi Bank, var den mest forbeholdne af de fem valgmødedeltagere i forhold til at udstede garantier:

”Jeg hører Ellen Trane (Heidi Banks partifælle, sundhedsminister Ellen Trane Nørby) sige, hun er bekymret, men vi skal passe på med at komme med løfter i valgkampen,” sagde Heidi Bank.

Heidi Bank sagde dog også, at ”pengene skal findes”, og at hun vil kæmpe for sygehuset i den by, hun selv bor i, uanset om hun bliver valgt til Folketinget eller ej.

Fra venstre Katrine Robsøe (RV), Heidi Bank (V) og Jens Joel (S).

Fra venstre Katrine Robsøe (RV), Heidi Bank (V) og Jens Joel (S). Foto: Anders Michaelsen

Ansatte råber vagt i gevær

Over 200 tilhørere var mødt op til Lokalavisens valgmøde onsdag aften på Dokk1 for at høre, hvordan de fem lokale folketingskandidater vil takle situationen på AUH, som igennem flere uger har trukket store overskrifter i Lokalavisen Aarhus og flere andre medier.

Her kan du se hele valgmødet. Debatten beynder 17:35 minutter inde i videoklippet:

Til stede var også et særligt panel med regionsrådsformand Anders Kühnau og tre tillidsrepræsentanter fra AUH, der i Lokalavisen har råbt vagt i gevær og advaret mod de planlagte besparelser på hospitalet i Skejby.

Gitte Anna Madsen, tillidsrepræsentant for Yngre Læger, fortalte på valgmødet, at AUH som universitetshospital også har pligt til at forske og uddanne læger, men at der nogle dage ikke er overskud til at hjælpe de yngre læger under uddannelse, og at hun derfor er bekymret for den kommende generation af speciallæger. Hun fortalte også, at AUH også er lokalhospital for Aarhus, men at man eksempelvis sender aarhusianere til Holstebro for at blive udredt for hoste og åndenød, fordi hospitalet ikke har resurser til at tage sig af den slags opgaver.

'Sygehuspanelet' bestod af fra venstre regionrådsformand Anders Kühnau, fællestillidsrepræsentant for Yngre Læger Gitte Anna Madsen, tillidsmand for overlægerne Sven Felsby, og sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant Lisbeth Tagmose.

'Sygehuspanelet' bestod af fra venstre regionrådsformand Anders Kühnau, fællestillidsrepræsentant for Yngre Læger Gitte Anna Madsen, tillidsmand for overlægerne Sven Felsby, og sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant Lisbeth Tagmose. Foto: Anders Michaelsen

Sygeplejerske Lisbeth Tagmose, der er arbejdsmiljørepræsentant på Lungesygdomme sengeafsnit på AUH, fortalte, at sygeplejerskerne forsøgte at bevare en facade af ro, men at patienterne godt kan se, de har travlt, hvilket gør patienterne utrygge, så de har sværere ved at få luft og brug for mere hjælp.

Sygeplejersken fortalte også, at hendes afdeling havde haft besøg af Djøf’ere, der skulle hjælpe med at finde ud af, hvor man kan effektivisere.

”De kom ikke med et eneste konkret tiltag til, hvordan der kan effektiveres,” sagde Lisbeth Tagmose, som tidligere under valgmødet havde slået fast, der ikke kan effektiviseres mere på hendes afdeling.

Drop effektiviseringskrav

Der var da heller ingen af politikerne, der fremhævede ’effektivisering’ som løsningen på AUH’s aktuelle økonomiske problemer.

Tværtimod pegede både Jens Joel (S), Charlotte Green (K) og Kirsten Normann Andersen (SF) på, at kravet om årlig effektivisering på to procent og effektiviseringskravet på otte procent i forbindelse med sammenlægning af hospitalerne i Aarhus er det, der sammen med flytteomkostninger på anslået en milliard kroner har væltet læsset på AUH.

”Det er langt ud over det forsvarlige og går udover kerneydelsen. Vi er nødt til at tilføre penge til sundhedsområdet,” sagde Jens Joel.

”Det kommer oven i en lang række andre besparelser, og det kan ikke lade sig gøre. Sundhedsvæsenet trænger til et løft,” sagde Charlotte Green, som dog måtte tage imod en stikpille fra SF’s folketingsmedlem Kirsten Normann Andersen:

”Charlotte, jeg er bange for, vi er nødt til at have et andet flertal, hvis vi skal gøre noget, for vi har diskuteret arbejdstilsynsrapporter i lange baner i de seneste år. Det er en uholdbar situation, siger patienterne, men ikke noget regeringen og Dansk Folkeparti har prioriteret,” sagde SF’eren.

10 milliarder kroner

De tre folketingskandidater fra Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og SF fremhævede hver især, at deres parti vil afsætte omkring to milliarder kroner ekstra om året til sundhedsvæsenet frem mod 2025.

Borger stiller spørgsmål til valgmødet på Dokk1.

Borger stiller spørgsmål til valgmødet på Dokk1. Foto: Anders Michaelsen

Folketingskandidaternes udmeldinger på Dokk1 blev mødt med en vis fortrøstning af overlæge og tillidsmand på AUH, Sven Felsby, der var med i ’sygehuspanelet’ ved Lokalavisens valgmøde:

”Jeg håber, problemet bliver taget alvorligt nu, og at vi får tilført midler.”

Publiceret 22 May 2019 22:55