Klaus Lundgaard Schubert, skoleleder på Malling Skole.

Klaus Lundgaard Schubert, skoleleder på Malling Skole. Pressefoto

Malling Skole presset til at skære i undervisningen

Udgifter til specialklassepladser presser Malling Skole til at nedsætte antallet af undervisningstimer til lovens minimumskrav

Af
Jeppe Rafn

folkeskolen I Malling skoledistrikt er antallet af børn, der visiteres til en specialklasse, steget markant i de seneste tre år. Skolens udgifter på området er vokset fra 1,5 millioner kroner i 2016 til forventet 4,3 millioner kroner i 2019. I år er 34 elever fra skoledistriktet visiteret til en specialklasse, som Malling Skole betaler for.

Skolen får hvert år tildelt 1,2 millioner kroner fra Aarhus Kommunes samlede pulje til køb af specialklassepladser. Det dækker altså langtfra udgiften på 4,3 millioner kroner og giver et underskud på 3,1 millioner kroner alene i 2019.

”Det er ikke småpenge, for det svarer til 10 procent af skolens samlede driftsbudget, og vi kan ikke få skolen til at løbe rundt, hvis tildelingsmodellen ikke ændres. Hvis ikke byrådet ændrer noget, får vi et større underskud næste år og risikerer at blive sat under administration,” fortæller skoleleder Klaus Lundgaard Schubert.

Inklusion

Når et barn i Aarhus Kommune bliver visiteret til en specialklasse, er det den lokale folkeskole, i hvis distrikt barnet hører til, der skal betale for pladsen. Det er en model, der skal give skolerne incitament til at inkludere så mange som muligt med særlige behov på den lokale folkeskole.

Alligevel er antallet af specialklasser i kommunen steget markant i de seneste 2-3 år, og Malling Skole er er en af de skoler, der har oplevet den absolut største stigning i antallet af børn, der visiteres til en specialklasse.

Er Malling Skole for dårlig til inklusion?

”Der er foretaget en grundig faglig vurdering af de børn, der er henvist til specialklassetilbud, og når jeg spørger PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er en central enhed i Aarhus Kommune, der deltager i sagsbehandlingen af børn med specielle behov og skal godkende indstilling til specialklasse), får jeg at vide, at Malling Skole ikke er dårlig til inklusion. Jeg kan også se, at vores lærere er dygtige og kan rumme mange elever med forskellige behov. Stigningen er for mig at se resultatet af to ting: Dels et generelt øget behov for specialklassetilbud og dels statistiske tilfældigheder, at der er lidt flere børn i Malling med behov for et specialtilbud,” siger skoleleder Klaus Lundgaard Schubert.

Minimum af undervisning

For at få økonomien til at hænge blot nogenlunde sammen har Malling Skole besluttet at sætte undervisningstiden ned til lovens minimumskrav. Det sparer lønkroner og er ifølge både skolelederen og skolebestyrelsesformand Morten Østergaard den bedste løsning på en ærgerlig situation.

Morten Østergaard, skolebestyrelsesformand på Malling Skole.

Morten Østergaard, skolebestyrelsesformand på Malling Skole. Pressefoto

”Vi mener stadig, vi har en forsvarlig undervisning, så det er en fornuftig løsning på problemet. Men vi har samtidig en skole, der bliver mere og mere nedslidt, og vi har ikke haft råd til at investere i undervisningsmidler i mange år. Vi overvejede, om vi skulle sløjfe lejrture og lignende, men det er traditioner og højdepunkter, eleverne ser frem til, som vi gerne vil bevare. Men de kan ryge ud, hvis det ser endnu værre ud næste år,” siger Morten Østergaard.

Analyse undervejs

Skolebestyrelsesformanden mener ligesom skolelederen, at der er brug for en anden kommunal tildelingsmodel til køb af specialklassepladser end den nuværende, der i år koster Malling Skole 3,1 millioner kroner.

Aarhus Kommune er i gang med at lave en analyse af specialområdet, som skal fremlægges for byrådet efter sommerferien.

”Vi vil lægge pres på for at få en anden model, der er mere retfærdig,” siger Morten Østergaard, formand for skolebestyrelsen på Malling Skole.

Malling Skole er langt fra den eneste skole, som er udfordret på økonomien på grund af øgede udgifter på specialområdet. Folkeskolerne i Aarhus Kommune forventes i år at få et samlet underskud på 33,5 millioner kroner på køb af specialklasseplader.

Publiceret 22 May 2019 07:00