Foto:

Arkivfoto fra Gellerupparken. Axel Schütt/Ritzau Scanpix

600 boliger skal rives ned i en af Danmark største ghettoer

Nedrivningen af 600 almene boliger skal gøre plads til tre nye kvarterer, 900 private boliger og 17.000 kvm erhverv. Sådan lyder kompromiset om Gellerupparken/Toveshøjs fremtid

Af
Esben Larsen Mikkelsen og Jonas Hvid

JP Aarhus

600 boliger skal rives ned. Til gengæld skyder ca. 900 private boliger og over 17.000 kvadratmeter erhverv op i Gellerup og Toveshøj.

Det fremgår af en aftale, som Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune indgik mandag eftermiddag i bestræbelserne på at omdanne det udsatte boligområde i det vestlige Aarhus.

Tirsdag bliver beboerne informeret om aftalen og først herefter offentliggøres, hvilke blokke der skal rives ned. Det fremgår af aftalens centrale punkter, som blev udsendt til pressen mandag aften.

Formand for Brabrand Boligforening, Keld Albrechtsen, kalder det en hård aftale.

"Den ligger langt fra, hvad vi spillede ud med. Men en lovgivning og et byrådsflertal har skabt et ulige magtforhold i forhandlingerne. Det er dog en bedre aftale, end det så ud til, at vi kunne få. Det er lykkes os, at reducere antallet af boliger, vi mister, fra byrådets ønske om 720 til 600," siger han og forudser, at beboerne i Gellerup og Toveshøj ikke vil være begejstrede for planerne.

Som en del af aftalen får Brabrand Boligforening byggeret på én ny almen bolig for hver anden bolig, der rives ned.

Opgør med boligpolitik

Ifølge aftalen skal der skabes en ny bydel med tre nye kvarterer: Karen Blixen-kvarteret, Trille Lucassen-kvarteret og Toveshøjkvarteret. De skal have hver deres identitet og karakteristika.

Udviklingsplanen tager først fat på Gellerup, hvor blokkene svarende til 400 boliger skal nedrives i 2021-2024. Først i 2023 besluttes, hvilke blokke der nedrives og renoveres i Toveshøj. Nedrivningerne skal give plads til nye boliger og erhverv.

Borgmester Jacob Bundsgaard (S), Aarhus Kommunes forhandler, er "enormt" glad for aftalen.

"Baggrunden er kendt. I Gellerup får færre unge mennesker en uddannelse, der er mere ungdomskriminalitet, og halvdelen af beboerne står uden for arbejdsmarkedet. Derfor er der brug for at fortsætte sporene fra første helhedsplan," siger han og betoner vigtigheden af, at der er indgået en aftale om genhusning af de berørte beboere:

"Det er meget store omdannelser, der lægges op til i Gellerup og Toveshøj. Planen vil ændre karakteren af kvartererne fuldstændig. Det er et opgør med den boligpolitik, der har skabt området. Hensigten er at skabe et område, hvor unge vokser op med gode rollemodeller og sikre, at det er et trygt og godt lokalområde at vokse op i."

Fuldt finansieret

Aftalen er lavet for at leve op til Folketingets ghettoplan, som blandt andet betyder, at andelen af almene familieboliger i Gellerup/Toveshøj og landets andre såkaldte 'hårde ghettoer' inden 2030 skal nedbringes til maksimalt 40 procent.

Efter at tiltagene i den nye plan er gennemført, vil der samlet komme flere boliger i området end i dag. Ifølge de udsendte centrale punkter vil der i 2030 bo 9.000 mennesker i området mod i dag 5.000.

Planen er fuldt finansieret med tilskud fra Landsbyggefonden, der dækker både anlæg og afledte driftsudfordringer for Brabrand Boligforening. Desuden kommer en række kommunale investeringer og garantistillelse, fremgår det.

Nedrivningerne har været den store knast i forhandlingerne, hvor Aarhus Kommune har stået fast på et byrådsflertals aftale om, at der i Gellerup/Toveshøj skal rives ni blokke ned, mens én skal omdannes, hvilket svarer til 720 boliger. På den anden side af forhandlingsbordet har Brabrand Boligforening foreslået, at der rives tre blokke ned og sælges to svarende til i alt 400 boliger.

Aftalen skal behandles af byrådet og boligforeningens repræsentantskab. Udviklingsplanen skal sendes til Transport-, By- og Boligministeriet inden 1. juni 2019.

Plan for 'hårde ghettoer'

Et bredt flertal i Aarhus Byråd indgik i juni 2018 en plan for omdannelsen af to af byens udsatte områder Gellerupparken/Toveshøj og Bispehaven.

I sidste uge præsenterede Aarhus Kommune og Østjysk Bolig, som Bispehaven hører under, en aftale om at rive seks blokke ned i boligområdet.

Afsættet er Folketingets ghettoplan, som blandt andet betyder, at andelen af almene familieboliger i 15 såkaldte 'hårde ghettoer' inden 2030 skal nedbringes til maksimalt 40 procent.

Byrådet har også aftalt at opføre ca. 1.000 almene boliger, som skal erstatte boligerne i de blokke, som byrådet vil rive ned, lige som der er fundet penge til at opføre 400 almene boliger årligt i 2020-2023.

Publiceret 06 May 2019 00:00