Seks boligblokke skal nedrives, og hele Bispehaven skal have en ordentlig overhaling. Foto: Danni Paulsen

Seks boligblokke skal nedrives, og hele Bispehaven skal have en ordentlig overhaling. Foto: Danni Paulsen

Rækkehuse, erhverv, grøn kile og idrætsfaciliteter: Ny plan for Bispehaven fremlagt

Aarhus Kommune og Østjysk Bolig har indgået aftale om at skabe et nyt lokalområde efter krav fra staten om at gøre noget ved 'hårde ghettoer'. Seks blokke skal rives ned

Aarhus Kommune har sammen med Østjysk Bolig tirsdag middag fremlagt en storstilet plan for fremtidens Bispehaven.

Danske kommuner er af Folketinget pålagt at omdanne områder, der betegnes som 'hårde ghettoer', og derfor skal der nu gøres noget markant ved Bispehaven, så lovkravet om maksimalt 40 procent almene familieboliger i 2030 kan opfyldes.

Planen, som blev fremlagt på et pressemøde på rådhuset, indebærer blandt andet, at seks boligblokke i Bispehaven skal nedrives.

Koster 247 millioner

Det nye Bispehaven skal bestå af en række mindre kvarterer med mange slags boliger, bygninger og mennesker. En grøn kile med indlagte muligheder for motion og bevægelse vil strække sig gennem området og binde det sammen fra Klokkerparken i syd, over Ellekær og videre til Hasle Bakker og True Skov i nord.

Nye rækkehuse, en kunstgræsbane og erhvervsbyggeri vil også præge bydelen. Salg af jord skal give indtægter, som blandt andet kan bruges til forbedringer af de eksisterende boliger, oplyser Aarhus Kommune

"Vi har lavet en ambitiøs og banebrydende aftale. Østjysk Bolig har været meget konstruktive i samarbejdet, og det har gjort, at vi står med en stærk aftale, som kan være med til at sikre, at vi får skabt en by i balance. Det vigtigste er nu, at vi sikrer en så god og tryg proces for beboerne som muligt," siger borgmester Jacob Bundsgaard (S).

Prisen for hele omdannelsen i nuværende udkast forventes at løbe op i omegnen af 250 millioner kroner. Langt det meste af det beløb håber kommunen dog at få finansieret med blandt andet 138 millioner kroner fra Landsbyggefonden, 90 millioner kroner for salg af byggeretter og 11 millioner kroner i fondsstøtte.

Byrådet har i seneste budgetforlig afsat nogle af midlerne til omdannelsen, mens resten skal findes i de kommende budgetforhandlinger.

Planen skal indsendes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet senest 1. juni 2019. Derefter vil de to parter lave en egentlig udviklingsplan, som sætter den strategiske ramme for udviklingen af bydelen.

"Det har været vigtigt for os at samarbejde med Aarhus Kommune om denne udviklingsplan. Vi er jo forpligtet til at lave udviklingsplanen, og ved at samarbejde om den, har vi kunnet repræsentere vores beboere på den bedst mulige måde, og vi har kunnet sikre dem bedst muligt i processen – blandt andet ved at sørge for, at der er blevet lavet en god genhusningsaftale for dem," siger formand for Østjysk Boligs organisationsbestyrelse, Katja Hillers.

I alt seks blokke skal rives ned. Illustration: Aarhus Kommune

I alt seks blokke skal rives ned. Illustration: Aarhus Kommune

Rammer 318 familier

Aftalen får stor betydning for Bispehavens beboere. Kommunen og Boligorganisationernes 5. kreds har indgået en aftale, hvor 5. kreds forpligter sig til at stille det nødvendige antal boliger til rådighed for beboerne.

Det betyder, at alle beboere, der skal genhuses, får tilbudt en ny almen bolig. Parterne er enige om, at beboerne skal opleve mest mulig tryghed og have mulighed for at få råd og vejledning i processen. Beboerne skal også have mulighed for at afgive ønsker til eksempelvis genhusningsboligens placering og størrelse.

"Det har aldrig været vores ønske at gennemgå denne proces, der jo betyder, at over 300 af vores familier i Bispehaven skal flyttes, men når det så er sagt, så synes jeg, at vi i samarbejde med Aarhus Kommune har fået lavet en rigtig god aftale, der kommer til at betyde, at man om nogle år vil møde et helt nyt Bispehaven, som spiller sammen med resten af Hasle på en rigtig god måde. Vores fokus er lige nu primært på de af vores beboere, der har fået besked på, at de skal flytte fra deres hjem. Mange af dem har boet i Bispehaven i rigtig mange år, og har svært ved at se sig selv bo andre steder. Vi skal hjælpe dem til at komme godt videre i et nyt område, og det vil vi gøre så godt, vi overhovedet kan," siger direktør i Østjysk Bolig, Allan Søstrøm.

Når planen er indsendt til ministeriet, vil de resterende beboere i området blive involveret i, hvordan rammen for fremtidens bydel bedst udfyldes.

I løbet af sommeren og efteråret 2019 vil der komme en række inddragelsesmøder, som skal bidrage til den samlede udviklingsplan, som forventes godkendt sidst i 2019.

dp

Publiceret 30 April 2019 11:39