Borgmester Jacob Bundgsaard (til venstre) og Østjysk Boligs direktør Allan Søstrøm fremlægger den nye plan for Bispehaven ved et pressemøde på Aarhus Rådhus.

Borgmester Jacob Bundgsaard (til venstre) og Østjysk Boligs direktør Allan Søstrøm fremlægger den nye plan for Bispehaven ved et pressemøde på Aarhus Rådhus. Foto: Jeppe Rafn

Overblik: 318 almene boliger rives ned i Bispehaven og erstattes af 520 private boliger

Nedrivning af boliger og bygning af nye boliger skal gøre ghetto til attraktivt boligområde i Aarhus

Af
Jeppe Rafn

Østjysk Bolig og Aarhus Kommune er nået til enighed om en plan for Bispehaven, der opfylder regeringens krav om, at der i 2030 højst må være 40 procent almene boliger i 'hårde ghettoer' som Bispehaven.

I dag er der 871 almene familieboliger i Bispehaven. 318 af dem bliver revet ned (tre høje blokke og tre lave blokke), således at der er 553 almene boliger tilbage.

Til gengæld skal der bygges 530 nye private boliger, blandt andet rækkehuse i to etager, samt erhvervsbygninger og et bydelshus. Erhvervsbygningerne skal opføres omkring vandtårnet ud mod Ringvejen. De svarer til 270 private boliger, og bydelshuset svarer til 25 private boliger, hvilket giver i alt 825 nye 'boligenheder'. Og med 553 almene boliger opfyldes kravet om, at der højst må være 40 procent almene boliger i Bispehaven.

Aarhus Kommune vil derudover investere godt 87 millioner kroner i at forandre området med bedre infrastruktur, byrum og pladser, en ny grøn kile, aktivitetsområde ved klubben, kultur og idrætsfaciliteter og en kunstgræsbane. Salg af byggeretter forventes at indbringe cirka 25 millioner kroner, således at kommunens udgifter forventes at lande på omkring 63 millioner kroner.

Integreret del af Hasle

Visionen er at bryde Bispehavens nuværende sociale og fysiske isolation ved at gøre området til en integreret del af Hasle. Det 'nye' Bispehaven deles op i flere mindre og mere overskuelige områder med mange slags boliger, bygninger og mennesker.

"Vi får en bydel (Bispehaven), som på en helt anden måde er integreret med resten af området," sagde borgmester Jacob Bundsgaard (S) ved præsentationen af den nye aftale om Bispehaven.

Ved siden af borgmesteren stod direktøren for Østjysk Bolig, Allan Søstrøm. Han erklærede sig tilfreds med aftalen, selvom det ikke er med hans gode vilje, der skal rives over 300 boliger ned.

"Det gør ondt at rive boliger ned, men jeg tror, beboerne kan se, der er noget godt i aftalen, og at det bliver mere attraktivt at bo i Bispehaven. I dag er det et meget monotont område. Det bliver et helt andet område i fremtiden," siger Allan Søstrøm.

Han fremhæver blandt andet de nye kulturfaciliteter, og at Hasle Centervej bliver gjort til en central bygade med udsigt til butikkerne ved Viborgvej.

Garanti for genhusning

De tre høje blokke, der skal rives ned, er de tre blokke nærmest Viborgvej. De forventes nedrevet fra 2022 til 2024, hvorefter tre af de 12 lave blokke rives ned. Det er endnu ikke besluttet, hvilke lave blokke der må lade livet.

Beboerne i de i alt 318 almene boliger, der bliver revet ned, bliver tilbudt en tilsvarende almen bolig et andet sted i Aarhus Kommune.

"Det er et stort indgreb i familiernes liv, og derfor har vi også et ansvar for at sikre os, de kommer godt videre. Genhusningen kommer til at foregå håndholdt og individuelt, hvor vi tager hensyn til, hvor folk ønsker at bo, blandt andet ud fra hvor børnene går i skole," siger borgmester Jacob Bundsgaard.

Beboere i beskæftigelse, under uddannelse og over 65 år, hvis bolig skal rives ned, får fortrinsret til at blive boende i Bispehaven og flytte ind i en af de almene boliger, der ikke skal nedrives og bliver ledig.

"Vi vil gerne have nogle af de stærke beboere til at blive boende, men hvis du ikke opfylder nogle af kriterierne, må du forvente at skulle flytte til et andet sted," forklarer borgmesteren.

Minister skal godkende

Aftalen mellem Østjysk Bolig og Aarhus Kommune skal godkendes af Transport, Bygnings- og Boligministeriet. Ministeriet skal blandt andet tage stilling til, om man vil tillade en udvidelse af den nuværende geografiske afgrænsning af Bispehaven, som kommunen og boligforeningen vil inddrage for at få plads til de mange nye boliger og erhverv.

Boligforeningen og kommunen har haft en kniv for struben for at komme frem til en 'frivillig' aftale om at nedbringe andelen af almene boliger i Bispehaven til 40 procent. Alternativt ville regeringen kræve andelen nedbragt til 25 procent.

Aftalen skal også til endelig godkendelse hos Østjysk Boligs repræsentantskab, Aarhus Byråd samt Landsbyggefonden. Sidstnævnte forventes at betale de omkring 83 millioner kroner, det kommer til at koste i nedrivning, genhusning og tomgangshusleje. Landsbyggefonden forventes desuden at bidrage med yderligere 55 millioner kroner til etablering af infrastruktur, grøn kile og aktivitetsområder med mere.

Østjysk Bolig forventer at kunne sælge byggeretter for 65 millioner kroner, som kan bruges til at lave forbedringer i Bispehaven.

Publiceret 30 April 2019 17:19