Premieredagen for linjen mellem Grenaa og Aarhus var også præget af flere problemer. Forsinkelser og tekniske vanskeligheder gav et lidt mudret første indtryk.

Premieredagen for linjen mellem Grenaa og Aarhus var også præget af flere problemer. Forsinkelser og tekniske vanskeligheder gav et lidt mudret første indtryk.

Ny letbane-strækning åbnede med flere startvanskeligheder

30. april blev dagen, efter to år og otte måneders venten, hvor letbanen endelig kom på skinner med passagerer mellem Grenaa og Aarhus.

Af
Simon Carlson

Grenaa Man troede næsten ikke sine egne øjne. Letbaneforbindelsen Grenaa-Aarhus har efterhånden opnået myte-status i kategori med enhjørninger og havfruer, men den var altså god nok denne gang.

Tirsdag 30. april 2019 klokken 05.14 i Grenaa og klokken 05.51 i Aarhus rullede togene i hver sin ende af linje L1 væk fra perronen og markerede, at der nu endelig igen er skabt togforbindelse imellem Djursland og Aarhus. Det har der ikke været siden slutningen af august 2016, og 'mens vi venter på letbanen' er mange steder blevet en stående vittighed efterhånden som den ene forsinkelse overtog den anden i banens færdiggørelse. Djursland har ventet tålmodigt.

Når letbanen kommer til at køre planmæssigt bliver det i første omgang med timedrift. Først om nogle måneder kan letbanen køre med halvtimesdrift.

Når letbanen kommer til at køre planmæssigt bliver det i første omgang med timedrift. Først om nogle måneder kan letbanen køre med halvtimesdrift.

Derfor var det ikke overraskende en særdeles morgenfrisk og -glad Syddjurs-borgmester Ole Bollesen (S), der hoppede på toget undervejs for at besigtige den nyåbnede forbindelse.

"Det er et fint tog," konstaterede Ole Bollesen med et grin og uddybede:

"Selv om det stadig kan undre, at det tager så lang tid at få nogle godkendelser igennem, så betyder det her, at det må være tid til at glemme alt skidtet og lægge det bag os og se fremad i stedet. Jeg tror, det bliver en stor gevinst, at der igen er tog, og jeg tror også på, at mange folk hurtigt vil vænne sig til, at det er her og vende tilbage til det," vurderede Ole Bollesen med henvisning til, at man de seneste knap tre år har været nødsaget til at benytte sig af andre løsninger i sin transport.

En sejlerkasket gjorde det i dagens anledning ud for en lokomotivfører-beklædning hos borgmester i Syddjurs Kommune Ole Bollesen, der var så særdeles positivt på letbanens start.

En sejlerkasket gjorde det i dagens anledning ud for en lokomotivfører-beklædning hos borgmester i Syddjurs Kommune Ole Bollesen, der var så særdeles positivt på letbanens start.

Svært svangerskab. Velskabt barn?

Da letbanetoget fra Aarhus rettidigt nåede sin destination i Grenaa stod Norddjurs-borgmester Jan Petersen (S) på perronen og bød velkommen. Borgmester-kalenderen tillod ikke en tur med toget på åbningsdagen, men ligesom sin kollega i syd, ser Jan Petersen også masser af gevinster i letbanen, som han selv forventer at blive en hyppig bruger af.

"Det har været et svært svangerskab og fødslen har heller ikke været let, men derfor kan man jo godt få et vellykket barn. Nu er vi en del af det østjyske letbanesystem, og det betyder jo, at Grenaa og de øvrige byer bliver koblet endnu bedre på Aarhus. Det har jo blandt andet betydning for, om man synes et job på Djursland er tilgængeligt eller ej, at der er velfungerende kollektiv trafik," sagde Jan Petersen, som gerne ville komme med spådomme om banens indvirkning på Djursland.

Borgmester i Norddjurs Kommune Jan Petersen er overbevist om, at letbanen bringer udvikling og vækst med sig til Grenaa.

Borgmester i Norddjurs Kommune Jan Petersen er overbevist om, at letbanen bringer udvikling og vækst med sig til Grenaa.

"Alle de erfaringer, vi har kigget på andre steder; blandt andet i Frankrig, viser, at letbane giver vækst til yderområderne, og hvorfor skulle vi være anderledes? Det bliver en vækstaktie for Djursland. Det er jeg sikker på," fastslog borgmesteren.

Startvanskeligheder

Nu er det jo relativt sjældent, at træerne vokser ind i himlen, og det gjorde de heller ikke for letbanen. Tekniske vanskeligheder betød blandt andet, at destinationsskærmene på togene ikke fungerede. I stedet for henholdsvis 'Grenaa' og 'Aarhus' stod der således 'Ude af drift' på skærmene.

De kørte nu alligevel, togene. Dog ikke helt planmæssigt, og på perronen i Grenaa blev der ytret en smule fortvivlelse over en temmelig ambitiøs køreplan fra Midttrafiks side. Det skulle da også vise sig, at den langt fra kunne overholdes. Det skyldtes blandt andet tekniske problemer med bomanlæggene ved strækningens overkørsler. Her måtte letbaneførerne således flere gange ud og manuelt betjene de ellers automatiske anlæg.

Det betød temmelig store forsinkelser, og i Grenaa kunne man eksempelvis spejde længe efter 8.14-afgangen mod Grenaa. Den dukkede ganske enkelt aldrig op. I stedet måtte de ventende passagerer væbne sig med tålmodighed - og uvished, havde det ikke været for en særdeles venlig og informativ letbanefører - for på informationstavler og hjemmeside fremgik det blot, at der blev kørt med forsinkelser.

Først lidt før klokken 10 dukkede der endelig et tog op på stationen i Grenaa, så der igen blev skabt forbindelse mellem Djursland og Aarhus.

"Det er et fint tog," konstaterede Ole Bollesen, da han steg om bord på letbanens premieredag.

Aflysninger

Letbanen har allerede annonceret aflysninger af toge i myldretidstrafikken i denne uge grundet opstarten. Således skriver Midttrafik på sin hjemmeside:

På grund af opstart af Grenaabanen, må der påregnes forsinkelser på L1 og L2.

Følgende myldretidstog på L1 er aflyst tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i denne uge.

Aarhus H : Afgang 6:30 15:00 16:30

Hornslet : Ankomst 7:07 15:37 17:07

Hornslet : Afgang 7:11 15:41 17:11

Aarhus H : Ankomst 7:47 16:17 17:47

Publiceret 30 April 2019 18:45