Her ses de fire talentfulde forskere fra Risskov Gymnasium. Fra venstre mod højre er det: Maria Franciska Schumacher, Mathias Bilde Birkedal, Ida Juhl Corydon og Thea Holm Graversen.

Her ses de fire talentfulde forskere fra Risskov Gymnasium. Fra venstre mod højre er det: Maria Franciska Schumacher, Mathias Bilde Birkedal, Ida Juhl Corydon og Thea Holm Graversen.

Risskov Gymnasium rimer på Unge Forskere

Fire ud af ti finalelever til landsdækkende forskerfinale går til dagligt på Risskov Gymnasium

Talent Risskov Gymnasium er fornemt repræsenteret ved årets finale i forskningskonkurrencen 'Unge Forskere'. Ved den regionale semifinale i 'Unge Forskere'-konkurrencen i Sorø gik ti elever videre til den landsdækkende finale i København 28.-30. april, og fire af de ti finaleelever kommer fra Risskov Gymnasium.

Årets fire finaleprojekter fra Risskov Gymnasium spænder bredt. Ida Juhl Corydon og Mathias Bilde Birkedal har begge projekter med i kategorien 'Physical Science'. Ida Juhl Corydon undersøger i sit projekt, med titlen 'Beethovens metronom', om en eventuel fejl ved Beethovens metronom kan være forklaringen på de meget høje tempomarkeringer i nogle af hans værker. I sin undersøgelse arbejder hun med fysikken og matematikken bag metronomen.

Mathias Bilde Birkedals projekt undersøger ved hjælp af teori og forsøg, hvordan såkaldte mikro-CT-skanninger virker, og hvordan man kan rekonstruere et billede ud fra røntgenstråler. I modsætning til almindelige CT-skannere med en opløsning på typisk 1-2 mm., kan mikro-CT-skannere give oplysninger ned på mikrometerskala, og hermed blandt give viden om, hvordan de indre strukturer i knoglerne er bygget op.

Maria Franciska Schumacher og Thea Holm Graversens projekter er med i kategorien 'Life Science'. Maria Franciska Schumachers projekt undersøger, hvordan stress kan påvirke børns evne til at lære, og hvordan man kan forebygge stress hos børn i grundskolealderen med blandt andet motion.

Thea Holm Graversen har i sit projekt "Musikterapi og demens" ved hjælp af forskellige ratingsystemer undersøgt effekten af aktiv gruppemusikterapi for moderat dementes sociale kompetencer.

Mathias Bilde Birkedal og Thea Holm Graversen har samarbejdet med forskere fra Aarhus Universitet om deres projekter.

På finaledagene 28-30. april skal eleverne præsentere deres projekter for såvel et panel af forskere som de mange besøgende skoleklasser, der besøger Science EXPO i Bella Center i København. På konkurrencens sidste dag kåres vindere inden for hver af kategorierne. Ud over title uddeles der kontante præmier for op mod 300.000 kroner samt rejselegater til USA og Kina. Den elev, der løber af med titlen 'Årets Unge Forsker 2019', vinder 25.000 kroner. Alle præmier overrækkes af prins Joachim.

Det er i øvrigt sjette år i træk, at Risskov Gymnasium har elever der er gået videre i 'Unge Forskere'-konkurrencen.

Risskov-elever i flere konkurrencer og talentprojekter

Ud over at være udtaget til finalen i 'Unge Forskereer Ida Juhl Corydon også blandt vinderne af finalen i konkurrencen Fysik-Olympiade. Hun deltog i efteråret i konkurrencens landsfinale, hvor hun dystede i både teoretiske og eksperimentelle opgaver og kvalificerede sig blandt de 15 bedste til at gå videre i konkurrencen om at repræsentere Danmark i den Internationale Fysik-Olympiade i Tel Aviv i juli. Ida deltager i foråret i fem træningsweekender, og i starten af maj udvælges de fem bedste kandidater blandt de 15.

Også Thea Holm Graversen har klaret sig godt i en anden konkurrence i efteråret, nemlig konkurrencen Projekt Forskerspirer, hvor hun vandt førstepræmien i sin kategori. Her arbejde Thea Holm Graversen også med et musikterapiprojekt i samarbejde med en forsker fra Aarhus Universitet. Ud over æren vandt hun også en præmie på 20.000 kroner

Mathias Bilde Birkedal og Ida Juhl Corydon har gennem deres gymnasietid deltaget i talentcamps hos Science Talenterne i Sorø. Risskov Gymnasium deltager i Science Talenternes gymnasienetværk.

Publiceret 28 April 2019 06:00