Der mødte mange mennesker op til borgermøde om visionerne for Kolt og Hasselager.

Der mødte mange mennesker op til borgermøde om visionerne for Kolt og Hasselager. Privatfoto

Vision for Kolt-Hasselager: Vi er et samlet bysamfund

Nye idrætsfaciliteter, fokus på lave bygninger, mindre støj og mere trafiksikkerhed er på ønskelisten hos borgerne i Kolt og Hasselager i en vision for et samlet bysamfund

Af
Anders Munk Povlsen

Bygrænserne er smeltet sammen, og nu er fællesrådet for Kolt-Hasselager også blevet enig om en vision for området, hvor de ønsker at blive anset for et samlet bysamfund.

”I gamle dage gik der nogle skel. Der var Kolt by for sig og Hasselager for sig. Hvis man går 20 år tilbage, så var der også fysisk store afstande mellem vores to byer. I dag er de vokset fuldstændig sammen, og man kan ikke se, hvornår man kører ind i den ene og ud af den anden. Men mentalt skal vi også blive en. Det er det folk vil have - et fællesskab,” siger Karen Balling Radmer, der er formand for Kolt-Hasselager Fællesråd.

Et værktøj til forvaltningen

Visionen kalder fællesrådet for en ønskeliste til politikerne for udviklingen af området, som er i vækst. Visionen er blevet til gennem et forløb med flere borgermøder med over hundrede deltagere i efteråret. I slutningen af marts blev den så vedtaget på en generalforsamling i Kolt-Hasselager Fællesråd. Visionen vil nu blive sendt til kommunens forvaltning og byrådspolitikerne.

”Hvis kommunen planlægger for et område, så skeler de til, hvad fællesrådene har skrevet i deres fælles udviklingsplaner. Så det er et værktøj til forvaltningen og samtidig en fin måde for et område som os at blive enige om, hvad vi vil,” siger Karen Balling Radmer.

Støj, trafiksikkerhed og ny hal

Ønskelisten er lang for borgerne i Kolt og Hasselager. Blandt andet er der bekymring om øget trafikstøj i forbindelse med opførslen af den nye Bering-Beder-vejen, som i tilgift til motorvejen kommer til at gå tæt forbi området.

”Det er sådan i dag, at man ikke længere kan gå en tur i Kolt-Hasselager uden at høre trafikstøj, uanset om det er hverdag eller helligdag,” lyder det i Vision og Lokal udviklingsplanen for Kolt Hasselager og omegn.

”Det her er ikke Aarhus midtby. Det er en forstad, som for ikke ret mange år siden lå i et ret frit åbnet land," uddyber Karen Balling Radmer sin bekymring omkring støjen.

Byen ønsker også større fokus på trafiksikkerheden for børn, der skal krydse Kolt Østervej for at komme i skole på Baunehøjskolen. Her må bilerne i dag køre 60 km/t. Det ønsker man nedsat.

Derudover har borgerne et ønske om en multihal i stedet for den eksisterende hal, som er slidt.

Park skal være fælles mødested

Et element, der fylder meget i visionen for Kolt-Hasselager, er bekymring for, at de grønne områder i byen bliver offer for øget byfortætning. Ifølge beboerne er byen kendt som en ’haveby’ med mange grønne områder. Det ønsker man at fastholde.

”Det er et princip for os, at høj bebyggelse ikke hører hjemme i Kolt-Hasselager. Her bør max være to etager. Kolt-Hasselager egner sig ikke til massiv byfortætning - det matcher ikke områdets udtryk. Det er væsentligt for os at holde fast i områdets udtryk som ’haveby'," lyder det i visionen for området.

Som et led i at bevare status som ’haveby’ ønsker byerne at lave et nyt centrum for et forenet bysamfund i form af en park. Specifikt bliver der peget på området Koltvej 46 i Hasselager, hvor der tidligere lå en rideskole. Lægges det sammen med tilstødende grønne områder, kan det blive til en park, som kan blive et mødested for hele byen.

”Vi mangler et sted, som er sådan cirka i midten af Kolt og Hasselager, som er stort nok til, at vi kan gå ture, løbe, møde hinanden og lave store arrangementer. Et stort grønt område, som kan tiltrække folk, og hvor der også plads til, at de unge kan til at mødes over et bål, eller hvad de nu gerne vil. De har ikke et sted, som ikke hører til i et eller andet klubregi. Her passer det sted ind, som den park vi alle sammen i området vil kunne mødes i på tværs af generationer og lave fede ting sammen,” siger Karen Balling Radmer om beliggenheden på den ønskede park.

Nu kan borgerne i Kolt-Hasselager blot håbe, at Aarhus Kommune lytter til ønskerne, når udviklingen i området fortsætter.

Du kan læse mere om visionen for området omkring Kolt-Hasselager her:

Udviklingsplanen for Kolt-Hasselager opsat i 8 principper

1. Ét samlet bysamfund i Kolt-Hasselager med omkringliggende mindre byer. Ét centerområde.

2. Her skal fortsat være grønt. Grønne arealer og kiler skal bevares, ligesom vi ønsker et stort fælles grønt område i midten af byen. Vi vil fremme bæredygtighed og biodiversitet. Varieret beplantning og mere skov og gerne bevarelse af småsøer.

3. Tidssvarende og moderne idrætsfaciliteter understøtter fællesskab.

4. De kulturelle omdrejningspunkter udgøres af skole, forsamlingshus, kirker, lokalcenter og idrætsfaciliteter – som tilsammen skaber stor diversitet.

5. En haveby - max to etager og et mere varieret udbud af boligformer og kvalitetsbyggeri

6. Fællesskab - et fællesskab på tværs af alder.

7. Trafiksikkerhed, sammenhæng i stisystem og med klar adskillelse af trafikveje for erhverv og beboelse.

8. Velfungerende kollektiv trafik som også går til større erhvervsvirksomheder, et trinbræt til toget og BRT busser frem for letbane.

Publiceret 18 April 2019 10:00