Kirkegården ved Hasle Kirke skal over de næste 20 år langsomt udvikles.

Kirkegården ved Hasle Kirke skal over de næste 20 år langsomt udvikles.

Hasle Kirkegård er i færd med nænsom renovering

Der er lavet en 20-årig plan for at transformere den noget slidte kirkegård om. Det hele foregår langsomt

Af
Trille Skøtt-Jensen

Kirke Det er slet ikke sikkert, at man har lagt mærke til noget. Men Hasle Kirkegård er igennem en større renovering. Det sker langsomt og med respekt. For kirkegårdsrenovering er ikke bare lige noget, man gør.

"Der er mange følelser på spil og gravene betyder meget for folk. Så det hele foregår langsomt. Vi arbejder med evighedens perspektiv her i kirken," siger sognepræst Morten Skrubbeltrang.

Ikke desto mindre er der lagt en ambitiøs udviklingsplan for at transformere kirkegården om. Man arbejder med at være færdig med renoveringen af kirkegården i 2040. Behovet for renovering beskriver formanden for menighedsrådet med en metafor:

"Hvis du forestiller dig et værelse, hvor der i den grad trænger til at blive ryddet op og gjort rent. Det er sådan, der for vores kirkegård," siger formand Niels Minamizawa Mathiesen.

Kirkegården står i dag nogle steder slidt og usammenhængende.

Nye begravelsesvaner

Tiderne har ændret sig og det samme har vanerne for, hvordan vi lader os begrave. I dag er der kun få kistebegravelser, og langt de fleste vil brændes og i urne. Den fylder ikke så meget i jorden som en kiste.

"Det er hele udgangspunktet for vores renovering. Behovet for kistebegravelser er ikke så stort, så vi har for god plads. Derfor er vi nødt til at tænke i, hvordan vi kan vedligeholde kirkegården, så det passer ind i de behov folk har nu," siger sognepræsten.

Behovet er flere urnepladser. I dag er mange urner nedsat på urnepladsen ved kapellet. De fleste urner bliver i dag sat ned på andre områder på kirkegården.

I fremtiden vil der være forskellige urne-gravstedstyper, eksempelvis i fælles bede, i eng eller skovbryn. Målet er at skabe en mere imødekommende og oplevelsesrig kirkegård. Tidligere har der ikke været lavet en regulær plan for, hvordan kirkegården skulle se ud.

"Jeg er da sikker på, at graveren for 30 år siden havde en stor plan for det hele i hovedet. Men det kom bare ikke ud i en 50 sider lang plan som nu," fortæller Morten Skrubbeltrang.

Udviklingsplanen er udarbejdet af det aarhusianske landskabsarkitektfirma Møller & Grønborg. Der skal blandt andet med tiden være et åbent areal, der giver mulighed for udendørs gudstjeneste, en æblelund og andre steder, hvor man kan finde ro og fordybelse.

Nænsom proces

Arbejdet er allerede begyndt. Der er blandt andet fældet træer og beplantning og der er kommet ny bøgehæk ud mod Viborgvej. Der er ryddet op på området foran kirken, hvor der bliver flere og flere grave, der bliver frilagt til græs. Og så er vi tilbage ved, hvorfor det tager lang tid at renovere en kirkegård.

"Der er lang fredningstid på grave, og gravene bliver først nedlagt, når de udløber. Med de forandringer, der skal ske over tid her, så kan det lyde meget drastisk. Så kan man forestille sig, at nu kører bulldozeren ind. Men vi taler om, hvordan det kan se ud om 20 år. Tilgangen er en nænsom proces - vi er ikke ved at anlægge en metro," forsikrer præsten.

I forbindelse med renoveringen har han fået flere gode snakke med gravsteds-ejerne til nogle af de ældste grave.

"Vi får snakke om, hvem der ligger i graven. Og hvad de har betydet for byen. Så får jeg også noget historie med," siger Morten Skrubbeltrang, der blev indsat som præst i marts 2018.

Både præst og menighedsrådsformand opfordrer til, at man tager kontakt, hvis noget i forbindelse med renoveringen bekymrer.

"Hvis nogen har bekymringer i forhold til planerne, og måske er usikre på, hvad der skal ske med det gravsted de ejer, så er de meget velkommen til at kontakte enten menighedsrådet, præsterne, kirkekontoret eller kirkegårdslederen," lyder det.

Publiceret 16 April 2019 10:00