Modelfoto: Adobe Stock

Modelfoto: Adobe Stock Rido - stock.adobe.com

Bemærkelsesværdig forskning:

Hjemmebesøg hos ældre halverer genindlæggelser

Tidlige hjemmebesøg efter udskrivelse halverer genindlæggelse af ældre patienter, viser ph.d.-afhandling

Ældre mennesker har ikke godt af indlæggelser, og der er et alvorligt pres på antallet af sengepladser på de danske hospitaler.

Ny forskning kan dog vise sig at være et skridt på vejen til færre af det første og flere af det sidste.

Ifølge en pressemeddelelse fra Region Midt viser en ph.d.-afhandling fra Ældresygdomme på Aarhus Universitetshospital, at opfølgning i hjemmet med en læge og en sygeplejerske senest 72 timer efter hospitalsudskrivelse halverer antallet af genindlæggelser af ældre, geriatriske medicinske patienter.

"Det er nyt, at vi fra sygehusets side er kommet så tidligt ud i hjemmene og har prioritereret at sende både en læge og en sygeplejerske ud, men resultatet har vist sig at være ganske bemærkelsesværdigt," siger Lene Holst Pedersen, læge og ph.d., som står bag undersøgelsen.

Ifølge Lene Holst Pedersen er geriatriske patienter de mest komplekse af ældre patienter, som er kendetegnet ved høj risiko for genindlæggelse og død.

Samtidig er det i studiet lykkedes at korte den såkaldte liggetid på hospitalet markant - fra tre til to dage. Og til trods for en kortere indlæggelsestid er dødeligheden ikke øget blandt patienterne. Blandt patienter, der var indlagt fra eget hjem, er overlevelsen efter udskrivelse endda øget.

"Denne patientgruppe tåler dårligt indlæggelser, men forskning viser, at der ikke skal meget til for, at de bliver genindlagt, og derfor er det vigtigt, at vi kan gøre noget for dem. Og i en tid med flere ældre og færre sengepladser er det meget meningsfyldt at kunne bidrage fagligt med en alternativ løsning," siger hun.

Ligner hinanden

I studiet sammenlignede man en kontrolgruppe, som blev udskrevet på sædvanlig vis, med en interventionsgruppe, der blev tilbudt den hurtige opfølgning ved et hospitalsteam – samtidig med, at pårørende og hjemmepleje blev inviteret med ind i en tættere dialog om pleje og behandling af patienten i eget hjem.

"Det betyder rigtig meget for patientens forløb og behandling, at de forskellige involverede har en direkte dialog, for der kan let gå værdifuld information tabt på tværs af sektorerne," siger Lene Holst Pedersen.

Hun fortæller, at hun selv har lært meget af at se patienterne i deres egne hjem.

"På sygehuset ligner næsten alle patienter hinanden i det hvide hospitalstøj, men jeg er blevet meget mere bevidst om, hvad det er for en situation, jeg udskriver mine patienter til. Og man kan sige, at lighed i sundhedsvæsenet ikke er at behandle alle ens, men at skræddersy et optimalt tilbud til den enkelte," lyder det fra Lene Holst Pedersen, som godt er klar over, at hendes resultater ikke svarer overens til lignende studier andre steder i landet.

"Selv om udmeldte konklusioner fra andre dele af Danmark er, at akut-teams ikke forebygger genindlæggelser, viser vores resultater derimod, at der er en ret markant effekt," siger hun.

Resultatet har været med til at påvirke praksis for geriatriske patienter i en række afdelinger. Nu screener man i højere grad for de skrøbeligste ældre patienter med henblik på opfølgning i hjemmene. Det gælder blandt andet på Infektionssygdomme og hjertemedicinsk afdeling, forklarer Lene Holst Pedersen.

I alt har 2.362 patienter været omfattet af studiet.

dp

Publiceret 15 April 2019 19:13