Arkivfoto

Arkivfoto

Kommunen beskyldt for at bryde loven:

EL vil have undersøgt påstået vildledning af byrådet

Ifølge Enhedslisten er der blevet givet misledende oplysninger til byrådet om, hvorvidt praksis med at anvise almene boliger efter en vurdering af personers herkomst er ulovlig

Af
Danni Paulsen

Har Aarhus Kommune i bestræbelserne på at undgå ghettoet i årevis brugt en ulovlig praksis for anvisning af almene boliger, når man har taget udgangspunkt i de boligsøgendes statsborgerskab?

Det spørgsmål er Folketingets Ombudsmand i øjeblikket ved at afklare, efter en gruppe borgere har klaget.

Men et nyt og kontroversielt spørgsmål i sagen om ulovlig boligpraksis presser sig nu på.

Har kommunens juridiske afdeling bevidst vildledt byrådet med en omskrivning af en vurdering fra Justitsministeriet?

Sådan lyder anklagen fra Enhedslisten i hvert fald, og partiet fremsætter derfor nu forslag om, at "der iværksættes en ekstern juridisk undersøgelse af forvaltningernes roller – inklusive juridisk chef Christians Mølgaards rolle."

"Byrådet i Aarhus er blevet vildledt ved beslutning af nye regler om anvisning af almene boliger. Vigtige oplysninger fra Justitsministeriet blev i første omgang tilbageholdt, og siden blev der givet misvisende oplysninger," anklager Enhedslisten.

Af klagen til Folketingets Ombudsmand fremgår det, at kommunen 18. december fik oplyst af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, at det er Justitsministeriets vurdering, at det ikke vil være sagligt at lægge vægt på personers statsborgerskab eller oprindelse ved boliganvisning.

Men ifølge Enhedslisten fik byrådet ikke forelagt den vurdering, da man 16. januar behandlede et forslag om nye regler for anvisning af boliger i udsatte områder.

Drejer sig om retssikkerhed

Dagen efter byrådsbehandlingen får Teknisk Udvalg en skrivelse fra Teknik og Miljø, hvor man skriver følgende:

"Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har truffet afgørelse omkring lovligheden af udelukkende at anvende ikke-vestlig herkomst, når den kommunale anvisningsret benyttes. Det er vurderingen, at det ikke er lovligt kun at tillægge herkomst betydning."

Det er denne gengivelse af ministeriets besked til Aarhus Kommune, som Enhedslisten mener er vildledende, fordi hele spørgsmålet om statsborgerskab er udeladt.

"Vi bør altså kunne regne med, at juridisk afdeling oplyser byrådet og de forskellige udvalg retvisende og dækkende om indholdet af Justitsministeriets udtalelse. I sidste ende drejer det sig jo om borgernes retssikkerhed, hvis byrådet får vildledende oplysninger og vedtager noget, der viser sig at være ulovligt," siger Enhedslisten Keld Hvalsø.

Og han mener, at ansvaret for den påståede vildledning falder tilbage på kommunens juridiske chef, Christian Mølgaard.

"Byrådet må kunne regne med, at chefen for borgmesterafdelingens juridiske afdeling påser, at byrådet orienteres retvisende, og desuden at chefen for juridisk afdeling påser, at borgmesteren er orienteret retvisende. I denne sag skal vi finde ud af, om der er sket ulovligheder med forsæt," siger Keld Hvalsø.

Det har ikke været muligt for Lokalavisen Aarhus at få et interview med Christian Mølgaard om sagen, men blot en kommentar sendt pr. mail af presseenheden i Borgmesterens Afdeling.

"Jeg kan afvise, at byrådet er blevet vildledt. Netop for at undgå at diskriminere i forbindelse med udmøntningen af den nye lovgivning om udsatte boligområder har min afdeling spurgt ministeriet til råds om, hvorvidt der må skeles til andelen af beboere med ikke-vestlig herkomst, når kommunen skal anvise boliger til borgere og rettet ind efter svaret. En vildledning forudsætter, at nogle mener, at der er en ulovlig praksis, og vi så bare fortsætter den alligevel. Men det er ikke tilfældet. Nu ser ombudsmanden så på det, og viser der sig fejl i kommunens praksis, bliver der rettet ind," lyder kommentaren fra Christian Mølgaard.

Publiceret 09 April 2019 15:29