Ph.d. studerende og sygeplejerske Sif Sund Blandfort sammen med patient Preben Berming på hans enestue.

Ph.d. studerende og sygeplejerske Sif Sund Blandfort sammen med patient Preben Berming på hans enestue. Foto: Tonny Foghmar, Aarhus Universitetshospital

Langt færre ældre patienter får delirium på enestue

Markant færre ældre rammes af delirium på enestuer end flersengsstuer

Når ældre patienter får en stue for sig selv fremfor at ligge på en flersengsstue, halveres deres risiko for at blive ramt af den farlige tilstand delirium.

Det viser et nyt studie med 1014 patienter fra afdelingen for Ældresygdomme på Aarhus Universitetshospital. Afdelingen er flyttet fra de gamle hospitaler med flersengsstuer i Tage-Hansens Gade og P.P. Ørums Gade til Skejby, hvor der kun er enestuer på afdelingen.

"Forskellen er markant. 29 procent af de patienter, som var indlagt på en flersengsstue, blev ramt af delirium under deres indlæggelse. På enestuerne er det tal blevet reduceret til 16 procent," fortæller Sif Sund Blandfort, som har lavet undersøgelsen, i en pressemeddelelse fra Aarhus Universitetshospital.

Hun er ph.d. studerende og sygeplejerske ved Ældresygdomme på Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Sover bedre om natten

Forskningen bakker op om det, som personalet oplever i det daglige, nemlig at patienterne er mere rolige og sover bedre om natten, når de ligger på enestuer.

"Det er dejligt, at vi nu har nogle konkrete resultater, som viser, at enestuerne har en positiv effekt på patienternes helbred. På en enestue er der ikke andre patienter end en selv, man skal forholde sig til, og det giver en stor ro for patienterne. For mange patienter gør det også en forskel, at de kan snakke frit med lægerne og sygeplejerskerne i enerum," siger oversygeplejerske Kirsten Rahbek.

Udover halveringen af delirium er indlæggelsestiden i gennemsnit er blevet forkortet med halvandet døgn, efter at afdelingen for ældresygdomme nu kun har enestuer. Derudover giver enestuerne også mulighed for, at pårørende kan overnatte, hvilket ifølge hospitalet er en stor tryghed for mange ældre patienter.

76-årige Preben Berming er en af de patienter på afdelingen, der sætter stor pris på sin enestue.

"Det er ren luksus. Det er dejligt, at der er fred og ro, og at jeg ikke skal dele bad og toilet med andre," siger han.

jr

Hvad er delirium?

Delirium er en alvorlig og hyppigt forekommende forvirringstilstand, der opstår pludseligt, ofte som følge af en simpel infektion som for eksempel blærebetændelse eller lungebetændelse. Delirium viser sig ved, at patienten har problemer med at orientere sig, er urolig, konfus og kan udvise psykoselignende symptomer. Tilstanden er meget alvorlig og øger markant risikoen for længerevarende kognitive problemer, funktionstab og død.

Publiceret 08 April 2019 07:15