Præsteklumme:

Fastetid, hvad har det med mig at gøre?

Af
Rebecca Holst Andersen

præst Ravnsbjerg Kirken

præsteklumme I kirken har vi de sidste mange uger været igennem fastetiden – men hvad har faste egentlig med os som moderne mennesker at gøre? Er det ikke bare et forældet begreb, som kun kirken synes at holde fast i?

Den kristne faste leder helt oprindeligt tilbage til Jesu faste i ørkenen efter sin dåb af Johannes døberen. I ørkenen modstår Jesus djævelens fristelser om at udfordre Gud trods 40 dage uden mad og drikke. Jesu faste har langt op gennem kirkehistorien været grunden til, at mennesker har levet med begrænset madindtag for i stedet at sætte fokus på åndelig fordybelse (at fasten så samtidig passede med, at de fleste forrådskamre var ved at være tomme og at en månedstid uden store madindtag, derfor var kærkommen – har jo kun været rart).

Men hvad så med i dag? Det er de færreste kristne mennesker, der holder faste ved at holde sig fra mad i en længere periode for i stedet at søge ny indsigt og dybde i vores tro.

Eller hvad? For det med at undvære noget i en periode er jo faktisk blevet populært på ny. I dag holder vi ferier uden mobiltelefon eller internet, tager en måned uden sukker eller måske et år uden junkfood. Vi mennesker er begyndt at udfordre vore vaner og tankegange – udfordre os selv og prøve at få os selv til at skifte perspektiv for en stund.

For når man fjerner noget som ellers fyldte en del i vores liv, så bliver der ofte plads til nye tankegange. Der bliver plads til at se tingene på en ny måde og til at stille spørgsmålstegn ved, om de valg, man nu ellers træffer her i livet, egentlig er de rigtige. Er det det rigtige vi vælger at bruge vores kostbare tid på? Kunne man have lyst til at spørge.

Og netop det spørgsmål er et af fastens kernespørgsmål. At turde se på sit liv, sine værdier, valg og prioriteter – turde standse op og tage stilling i stedet for bare at køre hovedløst videre i vanernes spor.

Fasten er en tid til store spørgsmål. Det har den altid været. Fasten er en tid til fordybelse, til åndelig søgen og til tro og tvivl. Alt dette fyldes landets kirker med hver eneste søndag, og skulle du have lyst til at standse op og reflektere med over alt det vigtige i livet – så vid, at vores dør altid er åben.

Vel mødt til søndagsgudstjeneste i din lokale sognekirke.

Publiceret 06 April 2019 06:00