Modelfoto:

Modelfoto: Adobe Stock

Nye målinger:

Det er blevet hurtigere at komme frem på Ringgaden i Aarhus

Rejsetiden på Ringgaden i Aarhus er blevet reduceret med 24 sekunder per tur siden 2016, oplyser Teknik og Miljø i Aarhus Kommune i en pressemeddelelse

Det er blevet hurtigere at komme frem på Ringgaden i Aarhus. Helt præcis sparer en bilist i gennemsnit 24 sekunder på turen fra Søren Frichs Vej til Paludan Müllers Vej sammenlignet med samme strækning i 2016. Det viser i hvert fald helt nye målinger ifølge en pressemeddelelse fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Kommunen har de seneste år gennemført forskellige projekter langs Ringgaden i Aarhus for at forbedre fremkommeligheden. Blandt andet er flere svingbaner blevet forlænget, og krydset ved Silkeborgvej er blevet udvidet, så trafikanterne har fået mere plads.

Senest er fem lyskryds blevet opgraderet med blandt andet dedikerede venstresvingspile og radarteknologi til bedre at spotte bilister og cyklister. På den måde er det blevet muligt at udnytte de fysiske ændringer på vejen optimalt til at skabe kortere rejsetider.

”Det er bemærkelsesværdigt, at vi har reduceret rejsetiden i en periode, hvor antallet af trafikanter er støt stigende. Ringgaden er en af Aarhus’ vigtigste forbindelser, og de positive resultater viser jo tydeligt, at det kan betale sig at investere i vores eksisterende vejnet,” siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, i pressemeddelelsen.

Ifølge pressemeddelelsen fra Teknik og Miljø viser Transportministeriets model til gennemførsel af samfundsøkonomiske analyser, at 24 sekunders reduceret rejsetid på Ringgaden svarer til en besparelse på næsten 12,5 millioner kroner årligt.

I modellen bliver tidsbesparelsen og antallet af trafikanter på strækningen holdt op mod en række parametre som for eksempel BNP og brændstofseffektivitet.

jwh

Publiceret 05 April 2019 13:54