Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock chocolates4me - stock.adobe.com

Ups:

1.200 aarhusianske børn fik besked om, at de skal stemme ved nyt valgsted

Aarhus Kommune kom ved en fejl til at sende besked om nyt valgsted til børn, der ikke er stemmeberettigede

I forbindelse med det kommende valg har Aarhus Kommune gennem de seneste uger meddelt godt 11.500 af cirka 260.000 vælgere, at grænserne for valgdistrikterne er blevet ændret, og at de derfor skal skifte valgsted i forhold til tidligere valg.

Men ved en fejl er kommunen også kommet til at sende beskeden til godt 1.200 aarhusianske børn under 18 år, som er registreret på knap 700 husstande i de berørte valgdistrikter.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Børnene er qua deres alder ikke berettigede til at stemme til det kommende valg, så de må have undret sig noget over meddelelsen.

”Vi beklager, at en større gruppe børn og unge under 18 år også blev sat på vores mailliste i forbindelse med orienteringen om de nye valgsteder. Vi er i Aarhus Kommune optaget af at give rettidig information, men denne gang har vi nok alligevel været lidt for hurtige. Husstandens børn skulle selvfølgelig ikke have haft beskeden. Men forhåbentlig kan fejlen give anledning til en snak om valg og demokrati med de berørte børn og unge," siger Lene Hartig Danielsen, chef for Borgerservice og valg.

Alle vælgere med valgret til det næste valg vil som vanligt modtage et valgkort senest fem dage før valgdagen. Her vil der være udførlige oplysninger om adgangen til selve valgstedet og reglerne for deltagelse i valget.

dp

Publiceret 02 April 2019 16:32