75 år i dag: Niels Helge Høyer-Nielsen

Tidligere major nyder arbejdet i hobby- og møntforretning i Aarhus

Forhenværende major, nu hobby- og møntforhandler, Niels Helge Høyer-Nielsen, Marselisborg Allé, 8000 Aarhus C, fylder 75 år mandag 1. april.

Høyer-Nielsen er født i Hellerup. Som 8-årig kom han til Gedved, hvor faderen blev ansat på det daværende seminarium.

Som 19-årig kom han ind i hæren og forrettede et års FN-tjeneste på Cypern og i Gaza. Efter gennemgang af Hærens Officersskole fulgte udnævnelse til premierløjtnant, og den efterfølgende geledtjeneste foregik ved Nørrejyske Artilleriregiment i Skive.

Derefter blev det til stabstjeneste ved Vestre Landsdelskommando i Aarhus og efterfølgende ved Hærens Operative Kommando. Hovedopgaverne var internationalt logistisk samarbejde.

Høyer-Nielsen lod sig pensionere som major i 1996 for at hellige sig driften af hobby- og møntforretningen Samler Børsen Aarhus, som indtil da havde været drevet af familiemedlemmer.

I 1998 kom en opfordring fra Hærens Operative Kommando til at medvirke som rådgiver i forbindelse med de baltiske landes opbygning af selvstændige forsvarsstyrker. Det blev til fire spændende år med månedlige besøg i Baltikum, hvor der både arbejdsmæssigt og privat knyttedes kontakter, som stadig opretholdes.

En væsentlig del af opgaven var at gøre de baltiske lande rede til at indtræde i NATO, og det var en stor tilfredsstillelse at opleve, at det skete. Høyer-Nielsen har fortsat sit virke i Samler Børsen Aarhus, hvor han handler med så forskellige ting som Märklin tog, samlerværdige mønter og pengesedler samt antikviteter, herunder ikke mindst russiske ikoner.

Sidstnævnte er en udløber af årene i Baltikum. En pudsig kombination vil nogen mene, men Høyer-Nielsen nyder den luksus at kunne gøre det, som han synes er spændende. Noget af den sparsomme fritid tilbringes i Aarhus Borgerlige Skydeselskab, hvor fødselaren har haft forskellige tillidsposter og har været medforfatter til bogen ”Traditionen Tro” udgivet i 2009 i forbindelse med selskabets 175 års jubilæum.

jr

Publiceret 01 April 2019 18:01