Modelfoto.

Modelfoto. Foto: Adobe Stock

Læserbrev: Harmoniseringen af veje i Aarhus Kommune er uretfærdig

Grundejere i Lystrup mener, at harmonisering af veje giver ulige vilkår for grundejere

Af
Kjeld Vang, Hyldehaven 35, 8520 Lystrup

Bent Hansen, Havremarken 11, 8520 Lystrup

Vi er mange grundejere i Lystrup, der har fulgt med i kommunens bestræbelser på at privatisere 900 veje. Den 19. september 2014 blev der indgået et forlig om budgettet for 2015-2018. I referatet fra mødet står der blandt andet følgende:

Forventningen er, at der vil være en årlig besparelse på cirka 10 millioner kroner, når nedklassificeringen er gennemført fuldt ud. Forligspartierne er enige om, at besparelserne forbliver på vejområdet som et væsentligt bidrag til at sikre den langsigtede balance i områdets vedligeholdelsesbudgetter.

Den 28. januar 2019 sendte vi en orientering til alle byrådsmedlemmerne i Aarhus Byråd om vores oplevelser af dette forløb. Den orientering kan alle se på Facebooksiden 'Nej tak til harmonisering af veje i Aarhus Kommune'. Kommunens argument for den såkaldte harmonisering fremgår af kommunens hjemmeside:

Med omklassificeringen sker der en harmonisering af serviceniveauet på vejene, så grundejerne i Aarhus Kommune har ens vilkår, uanset hvor i kommunen de bor.

Det er ikke rigtigt. Den eneste måde, kommunen kan give alle grundejere ens vilkår, er ved at ændre alle kommunens veje til kommunale veje, og det er ikke tilfældet med byrådets nuværende beslutning.

Konsekvensen af Teknik og Miljøs plan vil resultere i, at forskellen mellem grundejerne i kommunen bliver endnu større end i dag. Teknik og Miljø har sendt breve ud til flere hundrede grundejere om, at de fra 2021 skal betale og have ansvaret for vedligeholdelse af to veje - både den vej de bor på og en tilkørselsvej.

Det betyder fremover, at nogle grundejere ikke har ansvaret for nogen vej, fordi de bor ud til en kommunal vej. Nogle har ansvar for én vej, og nogle har ansvar for to veje. Det er vist kun Teknik og Miljø, der kan se "ens vilkår, uanset hvor i kommunen de bor".

Da denne uretfærdighed gik op for os, begyndte vi at interessere os for, hvordan Teknik og Miljø arbejdede med denne sag. Og der viste sig snart at være grund til bekymring over den måde, vi grundejere er blevet behandlet på. Dette fremgår af den orientering til byrådsmedlemmerne, som alle kan læse på Facebook.

Vi håber selvfølgelig, at et flertal i byrådet vil lytte til sund fornuft og tilbageføre beslutningen om at harmonisere vejene i kommunen, så denne uretfærdige, ulovlige og i øvrigt dyre spareøvelse aldrig bliver til virkelighed.

Publiceret 31 March 2019 09:00