Journalisten Helle Hansen har boet i Gellerup i Næsten 40 år og synes, at de seneste otte år med byggerod er slidsomme. Lige nu er hun genhuset, mens hendes blok renoveres, og hun aner ikke, om hun kan flytte tilbage i sin lejlighed eller om politikerne vælger at sælge den.

Journalisten Helle Hansen har boet i Gellerup i Næsten 40 år og synes, at de seneste otte år med byggerod er slidsomme. Lige nu er hun genhuset, mens hendes blok renoveres, og hun aner ikke, om hun kan flytte tilbage i sin lejlighed eller om politikerne vælger at sælge den. Foto: Vibeke Dam Hansen

Gellerupbeboere protesterer: Vores hjem rives bare ned

Beboerne i Gellerup aner ikke, om de kan blive boende eller om deres blokke skal sælges eller rives ned. Otte år i byggerod har tæret, og beboerne føler sig ikke hørt

Af
Bente Tahmasbi Hansen

På en vindblæst torsdag med kulde og regn er der bare mødt en håndfuld beboere op for at gå denne uges protestvandring fra Bazar Vest og ned gennem Gellerup. De kalder sig Almen Modstand Aarhus.

De har boet i byggerod i otte år og er trætte af støjen og mudderet alle steder. Mest fordi de ikke synes, det ser ud til at ende med et godt resultat og fordi de ikke ved, om de kan beholde deres boliger i området.

"Lige nu er jeg genhuset i en anden lejlighed og skal bo der i et år. Det ville være fint, hvis jeg vidste, at jeg kan flytte tilbage i min gode og nyrenoverede lejlighed, men det har jeg ingen garantier for," siger journalisten Helle Hansen, der har boet i bydelen i næsten 40 år. Nogle af dem i samme opgang som rådmanden for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V), som flyttede i 2003.

Hun påpeger, at alle er i en situation al la hendes, for ingen ved, hvem der kan blive i boligerne.

Uenighed om tal

For 12 år siden var Helle Hansen varm fortaler for helhedsplanen for bydelen og glædede sig til at opleve området forandre sig til det bedre. Men i mellemtiden er helhedsplanen efter hendes mening blevet aflyst af politikerne, der i hendes optik er ved at spolere Gellerup med kortsigtede og usammenhængende løsninger.

"I udgangspunktet glædede vi os til at få ældreboliger, en god skole og et beboerhus. I dag er her ingen ældre og ingen skole og vi behøver vi ikke noget beboerhus, for der er under halvdelen af os tilbage, hvis politikerne gennemfører nedrivning af de i alt 14 blokke, de har planer om," siger hun.

Til det svarer borgmesterens afdeling Lokalavisen i en mail:

”Regeringen og Folketinget har gennemført lovgivning med det formål at forandre landets udsatte boligområder markant. Dermed har Aarhus Byråd og boligorganisationerne fået en bunden opgave med at indgå aftaler om udvikling af byens udsatte boligområder, således at de almene boliger reduceres til 40 procent. I øjeblikket forhandles der om disse aftaler, så vi kan leve op til loven."

Borgmesterens afdeling gør opmærksom på, "at skolespørgsmålet aldrig har været en del af den oprindelige helhedsplan."

Beboerne har regnet sig frem til, at der oprindeligt var 1776 lejligheder, men at der bare vil være 886 tilbage, hvis 14 blokker rives ned. I Borgmesterens afdeling når man frem til, at der vil være 1300 boliger.

”Vi oplever, at kommunen snyder på vægten, når de regner på hvor stor en del af boligmassen, der er almene boliger. 40 procent skal være almene i 2030. Det kommer ikke til at holde stik her i Gellerup," mener Helle Hansen.

Så lyt dog

Hun påpeger, at det desuden strider mod al sund fornuft at rive funktionelle bygninger ned.

"Der er tale om et grundlæggende godt byggeri, som trænger til forbedringer, men sagtens kan bevares. Det er spild af ressourcer og det er forurenende at forvandle dem til byggeaffald, der skal bortskaffes, hvorefter man bruger flere ressourcer på at bygge nyt," bemærker hun.

Der er på nuværende tidspunkt fjernet fem boligblokke i Gellerup. Kommunen vil gerne sælge eller fjerne yderligere ni. Brabrand Boligforening har i forhandlingerne rykket sig fra yderligere tre til fem blokke, og der forhandles stadig.

Og hvad er det så, Almen Modstand Aarhus vil opnå med deres torsdagsvandringer?

"Vi synes, at politikerne skal tale med os og lytte til os. Den måde, det her er foregået på, er ikke noget smukt eksempel på dansk demokrati. Det begyndte så godt, da Nicolai Wammen stod i Globus og sagde, at man ikke bare kunne plukke i helhedsplanen, men at den skulle være, som vi havde aftalt. Siden er vi blevet klippet fuldstændigt af," mener Helle Hansen.

Borgmesterens afdeling svarer i mailen på det, at beboerne er repræsenteret ved formanden og direktøren for deres boligforening. At partierne i Aarhus Byråd er enige om, at beboere skal involveres i gennemførelsen af den kommende udviklingsplan, når den er godkendt af ministeriet.

Almen Modstand

Protestvandrer hver torsdag klokken 16.30-17.30 fra Bazar Vest.

Man kan også møde dem ved Gellerup Festival 6. april, hvor Almen Modstand holder en workshop.

Publiceret 27 March 2019 08:00