Denne brevstemme fra Berlin er allerede ankommet til Aarhus.

Denne brevstemme fra Berlin er allerede ankommet til Aarhus. Foto: Aarhus Kommune

Aarhus har fået første brevstemme to måneder før valget

Dansk statsborger har stemt og afleveret sin brevstemme på den danske ambassade i Berlin

Valget af danske medlemmer til EU-Parlamentet finder sted søndag 26. maj, men Borgerservice i Aarhus Kommune allerede modtaget den første brevstemme.

Brevstemmen kommer fra Tyskland og blev modtaget mandag 25. marts hos Aarhus Folkeregister.

"Brevstemmen er indleveret af en person med dansk statsborgerskab ved henvendelse på den danske ambassade i Berlin. Ambassaden har herefter videresendt brevstemmen til Aarhus," fortæller Lene Hartig Danielsen, chef for Borgerservice, i en pressemeddelelse fra Aarhus Kommune.

Borgerservice er i gang med at behandle ansøgninger fra EU-borgere, der bor i Aarhus Kommune og ønsker at stemme til parlamentsvalget, der finder sted i alle medlemslandene fra 23. - 26. maj.

Aarhusianere, der ikke er hjemme og har mulighed for at stemme på valgdagen, kan aflevere sin brevstemme på Dokk1 og udvalgte lokalbiblioteker fra 15.april.

Reglerne for at brevstemme i udlandet

Hvis du bor i Danmark og opholder dig midlertidigt i udlandet - på ferie, studie- eller forretningsrejse eller lignende - kan du brevstemme i udlandet ved enhver dansk ambassade eller ethvert dansk konsulat i det land, hvor du befinder dig.

Hvis du er udsendt af forsvaret, kan du brevstemme hos en brevstemmemodtager i forsvaret.

Hvis du gør tjeneste eller opholder dig som passager på et dansk skib i udenrigsfart eller er ansat på et dansk havanlæg – eksempelvis en boreplatform - kan du brevstemme på skibet eller havanlægget op til tre måneder før valget. Hvis du opholder dig et af de ovenfor nævnte steder, kan du brevstemme fra tre måneder før valgdagen.

Vælgere, der bor i Danmark, men som opholder sig midlertidigt på Færøerne eller i Grønland, kan brevstemme på de færøske eller grønlandske folkeregistre eller hos en stemmemodtager, der er udpeget af økonomi- og indenrigsministeren.

Du skal i alle tilfælde huske at medbringe gyldig legitimation.

Danske statsborgere, der bor på Færøerne eller i Grønland, kan ikke stemme til Europa-Parlamentsvalget, fordi Grønland og Færøerne står uden for EU-samarbejdet.

Stem i god tid

Der er ingen frist for, hvornår du senest kan brevstemme, hvis du opholder dig i udlandet, men det er en god idé at brevstemme i så god tid som muligt, så din brevstemme kan nå at blive sendt hjem og komme frem til kommunen, inden afstemningen starter kl. 8 på valgdagen.

Din brevstemme vil kun komme i betragtning, hvis den er fremme, inden afstemningen begynder på selve valgdagen.

Du kan læse mere om, hvordan brevstemmeafgivning fungerer til Europa-Parlamentsvalg, hvad enten du vil brevstemme herhjemme i Danmark eller i EU-landene, gennem Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside på adressen www.Borger.dk

jr

Publiceret 27 March 2019 07:29