Jørn Timmermann står på sin grund. Lige på den anden side af hegnet, vil der efter al sandsynlighed snart stå et 19,5 meter højt sundhedshus.

Jørn Timmermann står på sin grund. Lige på den anden side af hegnet, vil der efter al sandsynlighed snart stå et 19,5 meter højt sundhedshus.

Nabo raser over dispensation til 19 meter højt byggeri

Aarhus Kommune har givet dispensation til bebyggelse på nabogrund, der er 11 meter højere, end lokalplanen tillader

Af
Anders Munk Povlsen

I 70’erne købte Jørn Timmermann fra Risskov grundene på Skavholmvej 7-9 i Lystrup. De skulle bruges til oplagring af maskiner fra hans anlægsgartnerifirma, men også som en investering til når alderen en gang satte en stopper for hans aktive virke.

”Jeg er ved at være i den alder, at jeg skal have solgt mine grunde. Jeg må opføre to parcelhuse på mine grunde. Det betyder, at den ene grund får det her kæmpe byggeri i baghaven. Efter min opfattelse vil det være en forringelse i allerhøjeste grad for mine grunde,” siger Jørn Timmermann.

Byggeriet, Jørn Timmermann frygter vil forringe værdien af hans ejendom, er et 19,5 meter højt sundhedshus i fire etager. Efter planen skal det opføres på nabogrunden Skæringvej 110.

Har klaget

I området er det ifølge lokalplanen kun tilladt at bygge i to etager og i 8,5 meters højde, og derfor gjorde Jørn Timmermann i december indsigelse mod byggeriet.

”Jeg forholder mig til, at jeg købte grunden med en lokalplan som bevirkede, at man kun måtte bygge i 8,5 meters højde,” siger han.

Aarhus Kommune har dog valgt at dispensere for reglerne og give tilladelse til opførslen af det nye sundhedshus.

På grunden har ejeren bedt kommunen om dispensation til at bygge 11 meter højere end de af lokalplanen tilladte 8,5 meter.

På grunden har ejeren bedt kommunen om dispensation til at bygge 11 meter højere end de af lokalplanen tilladte 8,5 meter.

'Huset vurderes at være i overensstemmelse med den udvikling, man gerne ser i erhvervsområdet,' lyder det i begrundelsen fra kommunen til Jørn Timmermann, som undrer sig over dispensationen:

”Jeg føler, det er Rusland-tilstande. Det er en stor overskridelse af kravene. Der er ikke nogen grund til at have en lov, hvis man bare undviger den, så det passer kommunen. Hvis man vil det, må man ændre lokalplanen, så ændringerne gælder for alle eller ingen."

Et pænere alternativ

Ejeren af Skæringvej 110 er anpartsselskabet Kirstinelund 2 ApS. Ifølge direktør i selskabet, Christoffer Broberg Flintholm, er det nødvendigt at bygge højt for at udnytte området optimalt.

”Det er for at udnytte området bedst muligt til at få tilpas arealer til parkering og grønne områder. Det er min fuldstændig klokkeklare overbevisning, at det er i respekt for de omgivelser, vi er en del af,” siger han.

Han ærgrer sig dog over, at byggeriet møder modstand.

”Vi har forsøgt dialog. Det er klart, at når der er boliggrunde midt i et erhvervsområde, kan det skabe udfordringer. Men det er principielt tilladt at bygge siloer på grunden. Nu kommer der i stedet et sundhedshus. Jeg mener, det er et pænere alternativ at bygge et sundhedshus på trods af, at det bliver højere, end det der normalt er tilladt,” siger Christoffer Broberg Flintholm.

Politiker undrer sig

Dispensationen for overskridelser i den størrelsesorden, som det gælder for sundhedshuset i Lystrup, overrasker formand for Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune, Keld Hvalsø (Ø).

”Jeg synes, det er en voldsom overskridelse, og jeg er faktisk lidt overrasket over, den er blevet givet,” siger han.

Sagen har ikke være inde over Teknisk Udvalg, og Keld Hvalsø har således ikke haft mulighed for at påvirke beslutningen.

”Det er ikke sådan, at jeg tænker, at enhver overskridelse skal godkendes af os. Men når det er en overskridelse, der er mere end det dobbelte af, hvad lokalplanen tillader, synes jeg, det er mærkeligt, at tilladelsen bare er blevet givet,” siger Keld Hvalsø.

Han mener, at hvis det er den vej, man vil med området, bør en større diskussion om områdets fremtid komme før byggeriet.

”Umiddelbart tænker jeg, man burde lave en ny lokalplan, hvis et byggeri med så store overskridelser af lokalplanen, som det her, skal godkendes. Således at man får en høringsrunde for hele lokalområdet," siger Keld Hvalsø.

En stor dispensation

I byggeriafdelingen under Teknik og Miljø i Aarhus Kommune vedkender man sig, at det er en stor dispensation for lokalplanen, man har givet til byggeriet på Skæringvej 110.

”Det er en stor dispensation, så det er ikke en, man bare får automatisk. Det vigtigste for os var at få ansøgeren til at lave nogle 3d tegninger, for at vi kunne vurdere hvilke skyggegener, det giver. Der er det blevet vurderet, at det ikke var for store gener,” siger Torben Simonsen, der er kontorchef i Byggeri i Aarhus Kommune.

Ifølge ham spiller det blandt andet ind, at lokalplanen for området stammer helt tilbage fra 1988, og at en ny lokalplan snart kan være på vej for området, der sandsynligvis vil tillade større byggerier.

”Som jeg har forstået det, så tror jeg egentlig også, der er udsigt til en ny lokalplan for området. Men det er en tung proces at sætte i gang for et enkeltstående byggeri. Derfor har vi valgt at dispensere for ikke at udsætte et projekt som dette med mere end et år, som en ny lokalplan vil tage at vedtage, siger Torben Simonsen.

Forstår undren

Torben Simonsen forstår dog godt, at borgere som Jørn Timmermann kan undre sig over dispensationer, der tillader mere end en fordobling, af det lokalplanen tillader.

"Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at det kun bliver givet til projekter, som vi vurderer, er til gavn for området. Vi har vurderet, at det passer godt ind i den udvikling, der er sket i området," siger Torben Simonsen.

Han er ikke umiddelbart bekymret for, at nabogrundene vil tabe værdi som følge at det nye byggeri.

”Rent juridisk er det ikke et element, som vi tager stilling til. Det er ikke noget, der må fylde, når vi tager afgørelser, og det gør det heller ikke i dette tilfælde. Generelt plejer byggerier som dette at være godt for erhvervsområder,” siger han.

Uhørt

For Jørn Timmermann er processen dog helt uacceptabel.

”Det er jo ikke en gang afgjort i byrådet. Det er jo en jurist, der har afgjort det. Det er uhørt,” siger han.

Han har nu frem til begyndelsen af april til at klage over afgørelsen.

Publiceret 20 March 2019 06:00