Her på Aarhus Krisecenter hjælpes kvinder ud af voldelige forhold. Nu er der oprettet gruppeterapi for kvinder, der har været udsat for psykisk vold.

Her på Aarhus Krisecenter hjælpes kvinder ud af voldelige forhold. Nu er der oprettet gruppeterapi for kvinder, der har været udsat for psykisk vold. Foto: Google Maps

Hjælp på vejen væk fra psykisk vold i parforholdet

På Aarhus Krisecenter er et nyt tilbud startet op. Det sker i kølvandet på kriminalisering af psykisk vold i nære relationer

Af
Trille Skøtt-Jensen

Et nyt projekt på Aarhus Krisecenter skal hjælpe kvinder på deres vej ud psykisk vold i parforholdet. Det sker igennem gruppeterapi, hvor kvinderne finder støtte og opbakning ved hinanden.

"Psykisk vold er svært at tale om. Vi har ikke haft et sprog for det på samme måde, som vi har med fysisk vold. Men det er godt på vej. Fysisk vold kan man se. Psykisk vold efterlader usynlige ”blå mærker" og er skjult og dermed svært at få øje på, også for de involverede. Men jo mere vi taler om det, jo nemmere bliver det at få øje på, mene noget om og sige fra over for," fortæller gruppeterapeut Sara Svane fra Lev Uden Vold.

Lev Uden Vold har sammen med Aarhus Krisecenter startet den første gruppe op. Seks kvinder har, indtil nu, været i gruppeterapi sammen fire gange og skal mødes yderligere seks gange. Det sker på baggrund af et lovforslag, der sidestiller psykisk vold med fysisk vold i parforholdet. Lovforslaget forventes vedtaget med et meget stort flertal i folketinget den 19. marts.

Hvad var jeg egentlig igennem?

Tilbuddet om gruppeterapi er nyt, men allerede nu kan lederne af gruppen se, at det er godt for kvinderne.

"De møder andre, der forstår, hvad man har været igennem. Det er svært at møde forståelse andre steder. Med fysisk vold kan vi alle sammen se, at man ikke må slå og være enige om det. Man ved godt, hvad man mener om det. Det gør vi ikke på samme med psykisk vold, fordi det er jo også helt normalt at være uvenner, have konflikter og skælde ud. Men hvor går grænsen? Det mangler vi et sprog for. Derfor er det enormt vigtigt, at de har en gruppe, så de bliver hørt og forstået og kan få bearbejdet, hvad de har været igennem," siger Sara Svane.

Kvinderne i gruppen har, inden de er visiteret til gruppen, været igennem en form for behandling først. De er ude af forholdet med vold, og det er tiden efter, der er vigtig at have fokus på.

"De skal have nogenlunde ro på deres situation, mens de nu skal til at stå og kigge ind på, hvad det egentlig er, de har været igennem. Ofte har kvinderne slet ikke selv været klar over, at de var i et voldeligt forhold. De er endt i en lukket boble derhjemme, hvor de tror, at det er helt normalt," fortæller Anita Lund Clausen fra Aarhus Krisecenter.

Hun fortæller, at det ofte er nogen i kvindernes netværk, der har fået dem til at kontakte krisecentret.

"For en kvinde i gruppen var det hendes søster, der havde presset på, for at hun skulle kontakte os. Da kvinden så ringer til os, så sidder søsteren med på medhør. Vi taler med kvinden og spørger ind til nogen ting, og kvinden svarer bare helt upåvirket. Men så bryder hendes søster helt sammen, og det bliver på grund af søsterens reaktion, at kvinden kan se, der er noget galt. For hende selv var det jo hverdag," fortæller Anita Lund Clausen.

Overvåger han din telefon?

Spørgsmålene der stilles ved krisecenterets screeningssamtaler, kan være: Skal du spørge om lov, til at tage nogen steder? Overvåger han din telefon? Lever du i en nedgørende kultur? Hvordan taler han til dig?

"Mange af de her kvinder, de har i årevis fået at vide, at de er sindssyge, psykisk syge og dårlige mødre. De begynder at tvivle på deres egen stemme, fordi de så længe har fået at vide, at de var langt ude eller de var sindssyge, når de mente noget. Så holder man bare op med det, og så mister man sig selv," forklarer Sara Svane.

Lev Uden vold har gruppeterapi for kvinder i Aarhus. I København er der også grupper for mænd, der har været udsat for psykisk vold og for børn.

"I de her relationer er der jo ofte børn, og de har også været udsat. Vi håber på, at vi med tiden kan udbrede tilbuddet i Aarhus til også at have grupper for mænd og børn," siger Sara Svane.

Man kan altid kontakte Aarhus Krisecenter, hvis man er tvivl, om man lever i et parforhold med psykisk vold. Man kan også kontakte Lev Uden Vold.

Fakta

    Hvis du, eller en du kender, er udsat for vold i en nær relation, kan du ringe til Lev Uden Volds døgnåbne hotline på tlf. 70 20 30 82. Her kan du få råd og vejledning samt blive oplyst om, hvor der er ledige pladser på et krisecenter.

    Hvert år bliver 38.000 kvinder og 19.000 mænd udsat for fysisk vold af en partner. Kigger vi på psykisk partnervold, har 2,5 procent af den voksne befolkning i Danmark været udsat for psykisk partnervold inden for det seneste år.

    Aarhus Krisecenter er for kvinder og deres børn, som har været udsat for fysisk eller psykisk vold.

Publiceret 05 March 2019 00:00