Foto: Danni Paulsen

Foto: Danni Paulsen

Debat:

Ulovlig diskrimination blev fortiet for byrådet

"Det står altså helt klart, at man ikke må afvise lejere, bare fordi de har en ikke-vestlig baggrund," skriver Enhedslisten i et debatindlæg

Af
Enhedslisten i Aarhus

Aarhus Byråd har diskuteret nye regler for udlejning af almene boliger, der vil være diskriminerende overfor aarhusianere med ikke-vestlig baggrund, hvilket Enhedslisten har taget skarpt afstand fra.

Nu har det vist sig, at da sagen blev sendt i byrådet, havde Aarhus Kommune allerede for længst fået at vide fra to ministerier, at dette ikke er lovligt. Men det blev fortiet for byrådet, der dermed blev vildledt.

”Håndholdt balanceret anvisning” kaldes de nye regler, fremlagt af rådmanden for Teknik og Miljø. Med dem vil man fremover udelukke lejere fra visse almene boligområder, hvis de får førtidspension, dagpenge, sygedagpenge eller er i et ressourceforløb.

Men ikke nok med det. Man vil også gerne kunne afvise folk med ikke-vestlig baggrund, med henvisning til regeringens ”ghetto-plan” der lægger vægt på, at andelen af ikke-vestlige borgere ikke må overstige 50 procent i de almene boligområder.

Men man har været i tvivl, om dette er lovligt, så Aarhus Kommune spurgte derfor i to ministerier: ”Kan en kommune f.eks. ”skele” til andel beboere med ikke-vestlig herkomst, når den kommunale anvisningsret udnyttes?”

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens har 10. december svaret, at udlejningskriterier afhænger af lokale forhold, men det understreges: ”Der må dog ikke ske diskrimination over for bestemte grupper begrundet i race, hudfarve, afstamning eller national eller etnisk oprindelse eller lignende, når der aftales udlejningskriterier, der giver fortrinsret for særlige grupper af boligsøgende.”

I samme skrivelse svarer Justitsministeriet: ”Det vurderes i forbindelse med anvisning til udsatte boligområder ikke at være sagligt at lægge vægt på de pågældende personers statsborgerskab eller deres oprindelse.”

Det står altså helt klart, at man ikke må afvise lejere, bare fordi de har en ikke-vestlig baggrund. Det er vi meget tilfredse med, da det jo ville være diskrimination. Men i Enhedslisten er vi temmelig rystede over, at disse entydige svar fra de to ministerier ikke blev fremlagt på byrådsmødet den 16. januar, da vi diskuterede sagen. Ja, man har rent faktisk bedt byrådet om at vedtage en regel, der indebærer diskrimination, selvom man godt vidste, det er ulovligt!

Brevet med svarene fra de to ministerier er 18. december sendt pr. mail til to embedsmænd i Borgmesterens Afdeling, altså længe før sagen var i byrådet i januar.

Det er helt utilstedeligt, at så afgørende oplysninger holdes skjult for byrådet i så vigtig en sag, der har stor betydning for mange mennesker i Aarhus. Det må vi altså bede om en forklaring på, når sagen igen kommer i byrådet. Borgmesterens afdeling fik jo svarene allerede i december. Så det virker mest af alt, som om man helt bevidst har holdt disse vigtige oplysninger tilbage.

Publiceret 17 February 2019 00:00