Arkivfoto: Dennis Borup/Byrd

Midttrafik klar med nye passagertal for letbanen

Trafikselskabet Midttrafik kommer med første bud på letbane-passagertal efter sidste års manuelle optælling

I april måned sidste år blev der gennemført en manuel tælling, der viste, at der på en hverdag var cirka 8.400 påstigninger på letbanen. Letbanen kørte på det tidspunkt alene på strækningen fra Aarhus H til Aarhus Universitetshospital. Med den manuelle optælling og en opregning af brugen af Rejsekort har Midttratik nu lavet en dugfrisk optælling for fjerde kvartal af 2018. Det oplyser trafikselskabet i en pressemeddelelse.

Midttrafik har med udgangspunkt heri beregnet, at der i gennemsnit var godt 14.000 påstigninger på en hverdag.

Væksten er kommet efter åbningen på strækningen mod Odder i slutningen af august sidste år. Til sammenligning var der tidligere knap 4.000 påstigninger på en hverdag, da der var togdrift på Odderbanen.

"Stigningen indikerer derfor, at passagererne i stort omfang er vendt tilbage til strækningen mod Odder. Herudover er der en stigning på 1.500 - 2.000 påstigere på den samlede letbanestrækning siden april," skriver Midttrafik i pressemeddelelsen.

Af forskellige tekniske årsager forventer Midttrafik, at de tællinger, der bliver opsamlet af tælleudstyr i letbanetogene, først kan give et sikkert og detaljeret billede af passagerernes brug af letbanen i løbet af foråret.

Midttrafik forventer endnu et spring i passagertallet, når strækningen mod Grenaa sættes i drift. Det er endnu uvist, hvornår det helt præcis kommer til at ske.

jwh

Publiceret 12 February 2019 17:30