Præsteklumme:

Forklarelsens lys

Af
provst Esben Andersen

Brabrand-Sdr. Aarslev

præsteklumme Går du i kirke på søndag, vil du høre om fire mænd, der sammen går op ad et bjerg. Da de når toppen, oplever de tre pludselig at se den fjerde i forklarelsens lys; i ét nu ser de ham helt anderledes end gennem de dage, måneder og år, hvor de har gået og været sammen fra morgen til aften. Og de bliver så begejstrede, at en af dem også foreslår at bygge hytter, så de kan blive boende deroppe.

Ja, det var selvfølgelig Jesus, der af Peter, Jakob og Johannes pludselig blev set som den, han også var, nemlig Gud. Sådan kan vi næppe forvente at se hinanden – eller kan vi?

Bibelen fortæller, at mennesket blev skabt i Guds billede, og Jesus har sagt (Matthæus 25), at vi alle kan møde ham hver dag i ethvert menneske, som trænger til os og har brug for vores hjælp.

Stjernestunder er ikke kun noget, der kommer udefra. Forklarelsens lys kommer også af den, der ser. Og det kan man helt på linje med fysisk motion gøre til en daglig øvelse: at ville se med nye øjne på mine nærmeste og alle, jeg møder. Se nøje og dybt på ansigtstræk, øjne, smil og mimik, og forsøge også at ane hjertet inde bagved. Gudbilledligheden er i hvert menneske. Kunsten er at give sig tid til og ville få øje på den. Så kan ethvert menneske i vores liv stå frem i forklarelsens lys, og lur mig, om ikke det samtidig kalder det bedste frem i os selv. Sådan kan enhver dag også blive til stjernestunder.

Publiceret 09 February 2019 06:30