Foto:Tonny Foghmar

Foto:Tonny Foghmar Pressefoto.

Flytning skyld i færre operationer hos Aarhus Universitetshospital: Akutte og kræftpatienter kommer først

Flytning af de sidste hospitalsafdelinger fra det tidligere Århus Kommunehospital på Nørrebrogade til Aarhus Universitetshospital i Skejby påvirker antallet af operationer i en periode

I februar og marts flytter de sidste hospitalsafdelinger fra det tidligere Århus Kommunehospital på Nørrebrogade til Aarhus Universitetshospital i Skejby. Flytningerne betyder, at hospitalets tidligere fire matrikler nu samles på én, og Danmarks største hospitalsby bliver en realitet. Men det betyder også, at der i en periode er færre operationer, oplyser hospitalet i en pressemeddelelse.

"Det er vores tredje og sidste store flytning frem mod ét samlet universitetshospital, og vi trækker på erfaringerne fra de to flytninger i foråret og efteråret sidste år. Det betyder, at vi i en begrænset periode har en planlagt nedgang i antallet af planlagte operationer, så vi sikrer, at vi under flytningerne har mulighed for at tage os af både akutte patienter og kræftpatienter," forklarer hospitalsdirektør på Aarhus Universitetshospital, Poul Blaabjerg, i pressemeddelelsen og fortsætter:

"Vi glæder os til, at vi her i foråret endelig kan samle vores 10.000 medarbejdere under fælles tag i Skejby, når vi siger farvel til det gamle hospital på Nørrebrogade. Vi kan nu for alvor tage fat på den synergi, det vil skabe, at vi har alle vores specialer og højtspecialiserede områder på samme matrikel. Det bliver en stor gevinst for medarbejderne og til stor gavn for vores patienter."

Kræftafdelingen flytter

Kræftafdelingen flytter fra Nørrebrogade til Skejby den 1. marts. Al akutaktivitet foregår uændret under flytningen, og flytningen forventes ikke at påvirke kræftpakker og behandlings- og udredningsretten for patienterne.

På Øjenafdelingen - der i forbindelse med flytning skifter navn til Øjensygdomme - er der i ugerne 9-10 lukket for planlagte operationer, men al akutaktivitet fortsætter som hidtidig. Antallet af øjenoperationer optrappes gradvist fra uge 11 og forventes i fuld drift fra uge 18. Flytningen forventes ikke at påvirke akutte patienter eller kræftpakkeforløb.

Omvisitering af rygkirurgiske patienter

For Neurokirurgisk Afdeling - der i forbindelse med flytning skifter navn til Hjerne- og Rygkirurgi - opereres der for sidste gang den 7. marts på Nørrebrogade, hvorefter al operationsaktivitet foregår på hospitalet i Skejby. Hjerne- og Rygkirurgi har indgået en samarbejdsaftale om, at cirka 10 til 12 rygkirurgiske patienter omvisiteres til Aalborg Universitetshospital om måneden frem mod 1. maj, svarende til 14 procent af den månedlige operationskapacitet.

Derudover står andre universitetshospitaler og regionshospitaler også standby til at hjælpe, hvis Hjerne- og Rygkirurgi får behov for dette i forhold til akutte patienter.

"Vi er rigtig glade for den hjælp, vi får af Aalborg Universitetshospital. Derudover har Hospitalsenhederne Midt og Vest i regionen også tilbudt at træde til, ligesom Odense Universitetshospital har det til gavn for patienterne, hvis vi får behov for det. Det understreger, det gode samarbejde vi har i det daglige hospitalerne imellem," siger hospitalsdirektør på Aarhus Universitetshospital Poul Blaabjerg i pressemeddelelsen.

jwh

Fakta om februar og marts flytninger

  Uge 6-8: Lungesygdomme flytter/er påbegyndt flytning

  Uge 9-10: Øjenafdelingen (der i forbindelse med flytning skifter navn til Øjensygdomme)

  Uge 8-11: Dagkirurgi flytter de sidste afsnit til Skejby

  1. marts: Kræftafdelingen

  Uge 9-11: Neurokirurgisk Afdeling (der i forbindelse med flytning skifter navn til Hjerne- og Rygkirurgi)

  Uge 9-11: Neurologisk Afdeling

  Uge 9: Reumatologisk Afdeling (der i forbindelse med flytning skifter navn til Led- og Bindevævssygdomme)

  Uge 10: Intensiv og Bedøvelse og Operation flytter de sidste afsnit til Skejby

  Uge 12-13: Nuklearmedicin og PET flytter sidste afsnit til Skejby

  Aarhus Universitetshospital overdrager hospitalsbygningerne på Nørrebrogade til Aarhus Universitet (FEAS) den 1. maj

  Forårets hospitalsflytning fra Nørrebrogade til Skejby berører 2.000 arbejdspladser

  Sidste patient forlader Nørrebrogade 21. marts

Publiceret 09 February 2019 13:25