Foto: Google Maps

Foto: Google Maps

Debat:

En god og sund debat om nyt stadion og idrætscampus er helt central

"Vi er ikke i mål med, hvordan det skal se ud, og hvordan finansieringen skal skrues sammen," skriver Venstre i et debatindlæg

Af
Venstre Byrådsgruppe

I Venstre er vi ikke i tvivl: Vi ser meget gerne, at Aarhus får et visionært område til sport i bred forstand - med fodbold, håndbold, tennis, atletik, cykling, elitecenter og alt det andet, der kan tænkes ind. Vi ser også gerne de rekreative arealer, hvor væddeløbsbanen ligger i dag bevaret til glæde og gavn for børn og voksne, der søger oplevelser i det grønne tæt på midtbyen.

Økonomien til et nyt stadion og idrætscampus-område skal primært findes hos private interessenter, virksomheder og fonde, der ønsker at investere direkte i selve stadion og idrætscampus.

Nu er første del af fundamentet frem mod en eventuel ny idrætscampus og et eventuelt nyt fodboldstadion offentliggjort, og der er blandt andet ud fra rapportens forudsætninger sat muligheder, økonomiske scenarier med mere op.

Offentliggørelsen har naturligvis sat gang i en ønskelig, sund og helt nødvendig debat blandt os politikere, borgere og interessenter. Den endelige rapport var fortrolig indtil offentliggørelsen i starten af december og har således ikke været genstand for drøftelse og debat, heller ikke i Venstre.

Processen med offentlig inddragelse er lige startet, og aktører og interessenter inddrages nu yderligere. Vi er derfor ikke i mål med, hvordan det skal se ud, og hvordan finansieringen skal skrues sammen

Der er i rapporten nævnt løsninger, hvor man tilvejebringer finansiering gennem arealudvikling i området ved stadion. Skal der i begrænset omfang bidrages med kommunal økonomi, bliver det ikke i området ved væddeløbsbanen. Omvendt har de scenarier, der har været belyst givet et fornuftigt indspark til debatten, så vi nu kan komme videre.

Vi glæder os til en god debat om en stærk og god vision.

Publiceret 14 January 2019 06:55