Foto: Danni Paulsen

Foto: Danni Paulsen

Kommunerokade bliver dyrere end forventet

Den store flytning af administrative medarbejdere i Aarhus Kommune ender med en merudgift på 3,9 mio. kr. om året

Af
Maria Dalhoff

JP Aarhus

Det bliver den fælles kasse i Aarhus Kommune, som skal afholde merudgifterne på 3,9 mio. kr. til øgede huslejeudgifter, når kommunen i den kommende tid går i gang med at flytte rundt på 2.100 medarbejdere.

Magistraten i Aarhus Kommune skal mandag se på en indstilling fra Borgmesterens Afdeling om at godkende lokalerokade-budgettet, som betyder, at der kommer til at mangle 3,9 mio. kr. Borgmesterens Afdeling indstiller, at merudgifterne på 3, 9 mio. kr. årligt finansieres af kassen, selv om det ikke er i overensstemmelse med Aarhus Kommunes økonomiske styringsprincipper.

"Det sker med henvisning til, at man med lokalerokaden indfrier en række bystrategiske målsætninger, og at omkostningerne herved kun vanskeligt lader sig fordele på konkrete afdelinger," står der i indstillingen.

Den kommunale lokalerokade er afledt af Teknik og Miljøs og Sociale Forhold og Beskæftigelses flytning til en ny kommunal administrationsbygning på Karen Blixens Boulevard i Gellerup. Bygningen bliver kommunens største, og den årlige leasingydelse i huset, hvor også lokalpolitiet skal være, er for kommunens vedkommende 17,7 mio. kr.

Samlet vil den store rokade give udgifter for 23,2 mio. kr., forventes det. Salg af ejendomme og fraflytning fra andre adresser vil bl.a. også betyde billigere drift, hvilket i alt er sat til at sikre kommunen 19,3 mio. kr. mere i indtægter. Venstre støtter forslaget.

"Der skal flyttes arbejdspladser til Gellerup, og det støtter vi. Men jeg ved ikke, om det kunne have været billigere, hvis byrådet ikke havde stillet forskellige kvalitetskrav til det nye byggeri i sin tid. Medarbejderne får nogle fantastiske rammer, og der bliver forhåbentlig et godt arbejdsklima. Så når man ser på bundlinjen, så kan vi godt leve med, at den samlede udgift bliver, som den bliver," siger rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V).

Den nye administrationsbygning på 23.000 kvm. i Gellerup er opført som et såkaldt Offentligt Privat Samarbejde (OPP) af ejendomsudviklerkoncernen A. Enggaard A/S.

Salg af ejendomme

Finansieringen af den kommende lokalerokade består primært af indtægter fra salg af ejendommene Spanien 19 og Silkeborgvej 622 samt opsigelser af eksterne lejemål. Herunder bl.a. det nuværende eksterne lejemål til medarbejdere i magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg på Søren Frichs Vej, som også indgår i lokalerokaden.

Medarbejderne skal flytte til Grøndalsvej 1, Viby, og Aarhus Kommune har igangsat en afdækning af, hvordan lejemålet på Søren Frichs Vej, som er indgået i 1991, forventes istandsat, og af hvilke omkostninger, der kan forventes til retableringer i forbindelse med fraflytningen. Lejemålet består af to lejekontrakter, og lokalerne er flere gange blevet overdraget mellem lejere internt i kommunen. Det betyder, at der kan vise sig at være et større udgiftsniveau end tidligere antaget, fremgår det.

"Der er en økonomisk ubalance i den samlede rokade på det punkt. Men flytningen af kommunale arbejdspladser til Gellerup skal omdanne området til det bedre, og hvis vi ikke gør det, så bliver udgifterne måske dyrere på eks. det sociale område. Alt i alt synes vi, at de øgede udgifter er inden for rimelighedens grænse," siger Bünyamin Simsek.

Kommunen flytter

    2.100 medarbejdere i Aarhus Kommune skal efter planerne flytte fysisk arbejdsplads.

    Lokalerokaden er afledt af Teknik og Miljøs og Sociale Forhold og Beskæftigelses flytning af ca. 1.040 medarbejdere til det nye kontorhus på Karen Blixens Boulevard i Gellerup.

    Afledt heraf flyttes yderligere ca. 1.500 medarbejdere mellem nuværende administrationsbygninger eller fra eksterne lejemål.

    Ved planlægningen af flytningerne er der lagt vægt på at sikre en optimeret og effektiv arealanvendelse i bygningerne.

Kilde: Aarhus Kommune

Publiceret 14 January 2019 08:38