Visualisering af en Kattegatforbindelse set fra Sjælland. Kilde: Gottlieb Paludan Architects og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Visualisering af en Kattegatforbindelse set fra Sjælland. Kilde: Gottlieb Paludan Architects og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Skred i arbejdet med Kattegatbro:

Regionrådsformand og komité jubler over millioner til forundersøgelser

Regeringen har afsat 60 millioner kroner til at undersøge mulighederne for en bro fra Sjælland til Jylland. Det glæder formand for regionen og kattegatkomitéen

Der har været talt om en bro over Kattegat i mange, mange år, men forleden var der et stort skred i udviklingen.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) har netop offentliggjort en tredje strategisk analyse for en fast Kattegatforbindelse, og på baggrund af den har Regeringen sammen med Dansk Folkeparti besluttet at sætte to forundersøgelser i gang.

Partierne afsatte 60 millioner kroner på finansloven til de to undersøgelser, der skal kigge på en ren vejforbindelse og en kombineret bane- og vejforbindelse.

"Vi er naturligvis glade for, at analysearbejdet endelig sættes i gang, det har vi i Kattegatkomitéen arbejdet på i de sidste ti år. Det er samtidigt glædeligt, at begge undersøgelser nu bliver sat i gang. For en grundig undersøgelse, som vi i Kattegatkomitéen har arbejdet for, skal undersøge alle muligheder til bunds, så den endelige beslutning kan tages på et oplyst grundlag," siger tidligere trafikminister og formand for Kattegatkomitéen, Jens Kampmann, i en pressemeddelelse.

Kattegatkomitéens vision er at binde landet sammen til gavn for erhvervslivet og borgerne. Og her mener man, at en bro over Kattegat er vejen frem.

"Det kræver, at rejsetiden bliver væsentlig mindre end i dag. Her vil kun en togforbindelse kunne sikre en rejsetid på cirka én time mellem landets to største byer og dermed skabe et meget større arbejdskraftopland, hvor det er muligt at pendle frem og tilbage over Kattegat. Den mulighed bliver heldigvis også undersøgt nu," siger Jens Kampmann.

Han bakkes op af formanden for Regionsrådet i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S), som fremhæver, at en hurtig forbindelse også vil være til gavn for samarbejde på uddannelsesområdet og skabe nye muligheder for fritidsrejsende og kulturelle oplevelser.

"I en så stor og langsigtet investering er det nødvendigt at hæve sig lidt op og se, hvad der på sigt er det bedste for Danmark. Det indebærer, at vi inddrager alle muligheder i undersøgelsen. Det er jeg glad for, at der nu lægges op til," siger Anders Kühnau, som samtidigt tilfreds konstaterer, at regeringen udtrykker ønske om en bred aftale.

"Til en så stor investering, som rækker langt ud i fremtiden, er det vigtigt at have et bredt flertal af Folketingets partier bag," siger han.

dp

Fakta

    Den nye analyse viser, at en vejforbindelse over Kattegat vil være et økonomisk rentabelt projekt, som potentielt kan realiseres uden økonomisk bidrag fra staten.

    En kombineret vej- og baneforbindelse vil ifølge analysen kræve et økonomisk bidrag fra staten i størrelsesordenen 40-50 mia. kr.

    Prisen for at etablere en fast Kattegatforbindelse som en ren vejforbindelse forventes at blive ca. 62 mia. kr., mens en kombineret vej- og baneforbindelse forventes at koste ca. 136 mia. kr.

Publiceret 25 December 2018 09:56