Mohammed Eissa (tv) og Shahi Ali (th) er nogle af de flygtninge, som foreningen Egenvirksomhed.nu har hjulpet med at starte egen virksomhed.

Mohammed Eissa (tv) og Shahi Ali (th) er nogle af de flygtninge, som foreningen Egenvirksomhed.nu har hjulpet med at starte egen virksomhed. Fotocollage

Flygtninge 'julehjælper' hjemløse og socialt udsatte

Tirsdag aften pakkede og delte flygtninge, der er blevet hjulpet af foreningen Egenvirksomhed.nu, julehjælp ud til værdigt trængende

Af
Anders Michaelsen

Foreningen Egenvirksomhed.nu har siden sommeren 2017 rådgivet og vejledt flygtninge og kontanthjælpsmodtagere med at opstarte egen virksomhed. Nu vil nogle af de flygtninge, som foreningen har hjulpet med at forsørge sig selv, gerne give tilbage til mennesker, der befinder sig i en situation, de selv har været i.

Det er foreningen, der har taget initiativet til at dele godt 350 juleposer ud. Poserne er finansieret af de virksomheder, der er medlemmer i foreningen. Selve distributionen står flygtninge for. Og det har ikke været svært at overtale de flygtninge, som nu driver egen butik, til at hjælpe med at pakke og dele juleposer ud.

”Forslaget blev modtaget med et rungende ’ja’. De har selv indenfor kort tid flyttet sig fra at leve i armod til nu at være selvforsørgende. De er stadig enormt tæt på den situation, de selv var i. Derfor har de også meget lyst til at hjælpe andre til dagen og vejen,” siger Metin Aydin, der er medstifter af foreningen Egenvirksomhed.nu.

Det skal kunne holde uden køleskab

Poserne, der blev pakket hos SPAR-købmanden i Grøfthøj i Viby, er målrettet dem, som er allermest trængende. Da poserne var pakket, blev de kørt ud til Kirkens Korshær, Mødrehjælpen, Venligboerne, væresteder og varmestuer. Her blev poserne delt ud til dem, der har mest brug for julehjælpen.

Metin Aydin er medstifter af Egenvirksomhed.nu

Metin Aydin er medstifter af Egenvirksomhed.nu Arkivfoto

Modtagerne af juleposerne kan se frem til basale fødevarer og julegodter, der kan holde sig længe - også selvom man ikke ejer et køleskab. Ting som pasta, ketchup, konserves, sodavand og snacks.

Udover selve maden håber Metin Aydin dog også, at modtagerne får noget andet med af poserne.

”Vi gør det selvfølgelig, fordi det er højtid, og fordi der er nogen, der risikerer at blive markant fattigere med den vedtagne finanslov. Men så gør vi det også, fordi der er nogen, der har behov for at blive set og vide, at der er nogen, der vil dem det godt,” siger Metin Aydin.

Publiceret 19 December 2018 10:00