Bünyamin Simsek (V), Rabih Azah-Ahmad (RV) og Hans Skou (V) sidder i den politiske styregruppe, der skal afsøge mulighederne for et nyt stadionbyggeri. Foto: Danni Paulsen

Bünyamin Simsek (V), Rabih Azah-Ahmad (RV) og Hans Skou (V) sidder i den politiske styregruppe, der skal afsøge mulighederne for et nyt stadionbyggeri. Foto: Danni Paulsen

Fire scenarier i spil for nyt fodboldstadion:

Denne løsning hælder politisk styregruppe til

Politisk styregruppe har set sig varm på løsning, der rent faktisk kan indbringe kommunen penge

Af
Danni Paulsen

Nyt fodboldstadion kan indbringe Aarhus Kommune økonomisk gevinst.

Sådan kunne rubrikken til denne artikel også have lydt, men arbejdet med et nyt fodboldstadion i Aarhus er i så indledende et stadie, og der er så mange usikkerheder, at det vil være at stramme den.

Der er en masse håndtag, vi kan skrue på, så vi ikke skal finde en eneste krone op af kommunekassen

Ikke desto mindre var det et af de budskaber, der lød fra den politiske styregruppe, der sammen med PwC tirsdag fremlagde konklusionerne i en analyse af mulighederne for en fremtidig udvikling af stadionområdet, hvor stadion får lov at blive på den nuværende lokalitet.

Fire muligheder

Analysen har opstillet fire helt overordnede scenarier for, hvordan man skal håndtere et eventuelt stadionbyggeri.

Her er de fire scenarier:

Scenarier, som PwC har fundet frem til.

Scenarier, som PwC har fundet frem til.

Scenarier, som PwC har fundet frem til.

Scenarier, som PwC har fundet frem til.

Samtlige scenarier indebærer, at cykelbanen og tennisanlægget forbliver, hvor de er i dag, og at der skal ske en vis arealudvikling med salg af byggeretter, så der kan bygges primært boliger.

Den helt afgørende forskel er dog stadionets størrelse og kvalitet samt væddeløbsbanens fremtid.

I scenarie 1 og 2 får væddeløbsbanen lov at blive, mens et nyt atletikstadion etableres på banen.

I scenarie 3 og 4 skal væddeløbsbanen inddrages og genetableres et andet sted - formentlig ved Det Nationale Hestesportcenter i Vilhelmsborg, ifølge den politiske styregruppe. En ny væddeløbsbane formodes at koste 264 millioner kroner at etablere. Samtidig etableres et nyt atletikstadion ved den nuværende kastegård bag cykelbanen.

Selvom der skal laves markant større investeringer i scenarie 3 og 4, så er det dem, der ifølge PwC kommer til at koste klart færrest skattekroner, da man kan sælge langt flere byggeretter.

Favoritscenarie

Den politiske styregruppe bestående af Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø, Rabih Azah-Ahmad (RV), rådmand for Kultur og Borgerservice, og Hans Skou (V), talte alle varmt for scenarie 4, hvor stadion vil koste cirka 300 millioner kroner og have 15.000 siddepladser.

Bünyamin Simsek præsenterede sågar bud på, hvordan økonomien i netop det scenarie kan komme til at se ud.

Og det er med netop dette scenarie, at kommunen faktisk kan ende med at tjene penge.

PwC har regnet på udgifter til nye idrætsfaciliteter og indtægter for byggeretter, og i scenarie 4 er resultatet, at kommunen 'kun' skal finde 69 millioner kroner.

Et nyt stadion og sportscampus har aldrig været tættere på

Men i Simseks præsentation fremgik det, at der er faktorer, der kan gøre, at man faktisk kan ende med et plus på 80-100 millioner kroner. Det faktorer indebærer, at AGF betaler 55 millioner kroner for at etablere VIP-faciliteter, hvilket klubben har sagt god for, at man bygger færre almene boliger, og at man har en høj bebyggelsesprocent på udviklingsgrunden.

"Der er en masse håndtag, vi kan skrue på, så vi får en økonomisk forudsætning, der gør, at vi ikke skal finde en eneste krone op af kommunekassen," sagde Bünyamin Simsek, der erkendte at scenariet måske ikke er så ambitiøst, som man kunne drømme om, men at det er det mest ansvarlige.

Væddeløbsbane-problematik

Den helt store hurdle i det scenarie er dog, at man har en uopsigelig lejekontrakt med forpagterne af væddeløbsbanen frem til 2030, og skal den vej være farbar, skal der findes en løsning sammen med folkene fra væddeløbsbanen. Det, mener politikerne, bør dog kunne lade sig gøre, da man kan tilbyde nye og bedre faciliteter i Vilhelmsborg.

"Vi tror på, at væddeløbsbanen er interesseret i dialog," lød det fra Teknik og Miljø-rådmanden, som erklærede at det var vigtigt at finde en model, der ikke skal belaste kommunekassen.

Der har været tale om et nyt stadion til byen i uendeligt lang tid, men nu er næste store skridt mod en realisering af byggeriet taget.

”Et nyt stadion og sportscampus har aldrig været tættere på. Vi har med analysen spillet en god første halvleg, og nu skal vi sammen med resten af byen have spillet bolden i mål. Vi har fået en analyse der viser mulighed for, at vi kan etablere en moderne sportscampus sammen med en byudvikling af hele området uden at belaste kommunekassen. Jeg ser frem til at fortsætte arbejdet og håber, at flere vil byde ind i den kommende proces, så vi kan finde en samlet løsning der styrker sporten og udvikler hele bydelen,” sagde formanden for den politiske styregruppe, Rabih Azad-Ahmad.

Du kan læse hele PwC's analyse her.

Publiceret 04 December 2018 14:38